Home

Noetická próza

Co je noetika? Odpovědi

Do roku 1925 žil Karel Čapek spolu se svým bratrem Josefem Čapkem v bytě na Malé Straně v Říční 11. Pak se přestěhovali na východní hranu vinohradské kolonie Spolku žurnalistů, kde pro ně postavil architekt Ladislav Machoň v letech 1923-1924 rozsáhlou dvojvilu v tzv. národním slohu. Nejprve žil Karel Čapek ve své polovině dvojdomu v dnešní Praze 10 sám, později. Próza: - Boží muka 1918 - začíná povídkou Šlépěj - Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy 1929 - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život 1933 - volná noetická trilogie. - Válka s mloky 1936 - alegorie o mlocích, kteří se zmocňují světa. Člověk je zpočátku dokáže využívat, ale potom je přestane zvládat Románová noetická trilogie Hordubal - tragédie podkarpatského sedláka po návratu z Ameriky Povětroň - smrt neznámého letce po havárii, fantazijní domněnky o jeho bývalém životě Bylo nás pět - úsměvná próza, svět maloměsta očima dětí, situační komika, slovní humor. Eduard Bass. 1888 - 194 Noetická trilogie = noetika = nauka o poznání, obsahuje jeho vědomosti, názory Hordubal - o Ukrajinci, který se vrací z USA domů, jeho žena ho podvádí s čeledínem, nakonec ho zavraždí, Hordubalová a čeledín Manya jsou odsouzeni za vražd

- historická próza (J. Durych) Ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů; próza lyrická, utopická a reportážní, ve 30. letech dominantní postavení prózy, zvl. románu společenského, psychologického a historického, zesílení epičnosti, tradiční žánr balady (baladická próza). Demokratické prou zmize|a prÓza noetická, imaginativní a próza usilující o jazykovou experimentaci. V době bezprostředního ohroŽení národního bytí působila mnohá próza jako jinotajný text (tematikou, si. tuacemi, dialogem atp.) a nebylo málo autorů, kteří jinotajné významy učinili základním prvkem díla. D K telestézické akademii patří i pobočka, která je současně správním centrem pro TA. Od července 2013 je nově pobočka na adrese Praha 10, Vršovice, Petrohradská 3, 1. patro, kancelář 28. Po 19. hodině, v sobotu a neděli je vstup z průjezdu kolem vrátnice

Čapkova noetická trilogie: Jaké možnosti nabízí lidské

NOETICKÁ (FILOZOFICKÁ) PRÓZA Ladislav . Klíma, Richard . Weiner, BELETRISTICKÁ ČINNOST LITERÁRNÍCH KRITIKŮ František Xaver . Šalda. Okruh kolem moderní revue Jiří Karásek ze . Lvovic, Arnošt . Procházka. Almanach na rok 1914 Otokar . Theer, Otokar . Fischer. bednářova skupina Manifest české moderny Ra skupina skupina 4 ADVENT - baladická próza, vrcholné dílo, děj během jedné noci, hlavní postavou je Františka, hezká dívka, čeká dítě s chlapcem, kterého zabije strom - zalíbila se vdovci, měla si ho vzít, že se bude mít dobře - vrací se ke svému životu, sociální příběh, nářečí, opakování slov pro zdůraznění, zfilmován Próza: -vzniká velké množství překladů - inspirace 20.léta: avantgarda, lyrická a utopická próza, reportáže 30.léta: dominuje společenský román, psychologický a historický román Demokratický proud Žánrově a stylově různorodý proud: Okolí Lidových novin: bři Čapkové, Bass, Poláček, Těsnohlídek Karel Čape

Próza. Žiarivé hlbiny, Zářivé hlubiny (1916) - zbierka poviedok vydaných v časopisoch napísaných spolu s bratom Josefom; Božie muky, Boží muka (1917) - filozofické poviedky, ktoré sa zamýšľajú (filozofujú) nad záhadami ľudskej duše a osudovými náhodami v živote človeka. Prvá kniha, ktorú Karel Čapek napísal sám literární žánry - noetická próza, psychologická próza, utopická a fantaskní literatura, baladická próza atd. 1928-1938. světová hospodářská krize - pokles průmyslu, bankrot a nezaměstnanost - na počátku 30. let; světová hos. krize nahrává radikálním hnutím, vč. komunismu a fašism Česká literatura je literatura psaná příslušníky českého etnika a jiných etnik psaná na území českého státu.Je psána nejen česky, ale též latinsky a německy (např. Kosmova Kronika Čechů, Kafkův Zámek).K české literatuře se počítá také literatura psaná Čechy v zahraničí nebo česky příslušníky jiných etnik (Škvoreckého Příběh inženýra lidských. hra Bílá nemoc - nemoc, která způsobuje, že nemocný nejprve necítí dotek, potom hnusně umírá - protest proti Hitlerovi; Země, kde vládne diktátor, končí to demonstrací pře jeho palácem. Na konci mluví k lidu, který ho strhne. Zjistí, že je nemocný, chce uzdravit od doktora Galena, který ale léčí jen potřebné. Podmínka, že přestane být diktátor

Dášeňka čili život štěněte - rozbor díla Rozbor-dila

 1. 19.Česká próza od konce 1.sv.do konce 2.sv Legionářská lit. Josef Kopta- Třetí rota (Třetí rota, třetí rota na magistrále, Třetí rota doma) Rudolf Medek- Anabáze, Plukovník Švec, Legenda o Barnabášovi noetická trilogie = pragmatismus: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život.
 2. Noetická trilogie - kniha tří románů: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Dějově spolu nesouvisí, ale mají společné hledání, do jaké míry je člověk schopen pochopit a vidět pravdu. Hordubal. Drastické vyprávění podle skutečných událostí
 3. R. U. R. (podoba s Bílou nemocí) Próza: Noetická trilogie (Hordubal, Povětroň, Obyčejný život) Válka s mloky (podoba s Bílou nemocí) Krakatit Trapné povídky Zářivé hlubiny,Boží muka (=počátky) Věnoval sepřekladům poezie Nové doby (Baudelaire - Apollinaire),filosofickým a politickým dílům -Hovory s TGM.

Noetická trilogie Hordubal Povětroň o Básně, próza, překlady, příspěvky do novin o Motivy smrti, hledání smysly života; cítil se zneuznaný, velmi radikální názory o Zapomenuté světlo Jan Čep František Křelina Oddechová literatura Zdeněk Jirotka 1911 - 200 Z vrcholné prozaické tvorby Karla Poláčka vybíráme dva humoristické romány s charakteristickými prvky autorovy osobité jazykové komiky, v nichž prostřednictvím jemné nadsázky, opakujících se promluv, frází a klišé detailně prozkoumal mentalitu českého maloměsta a obnažil konvenčnost, omezenost a nesmyslnost lidských postojů próza 1. poloviny 20. století dosáhla vysoké úrovně; autory nemůžeme jednoznačně zařadit do určitých skupin kvůli působení různých uměleckých a filozofických směrů; autoři mění žánry a tématiku; charakteristické je množství uměleckých směrů a tvůrčích individualit; ve 20. letech se objevují menší prozaické žánry, autoři experimentují (Vladislav. Společensky angažovaná próza, noetická próza (důraz na poznání) Tvoří všechny generace, rozvíjí se jak próza, poezie i drama Próza: v počátku menší prozaické žánry (povídky, reportáže, lyrická próza), později spíše román a románové cykly; rozvíjí se kritika . Proudy

FILoZoFICKÁ NoETICKÁ) PRÓZA. osobitost fiIozofické (noetické) prózy spočívá v tom, že si tu sama beletrie bere za úkol odk4ývat dotud. nezřené oblasti reality a s tím i přezkoumávat poznávací možnosti člověka. Tento prozaický koncept se uplatni noetická trilogie: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Čapek proti fašismu: Bílá nemoc - drama, konflikt mezi doktorem Galénem a diktátorem Maršálem s fašistickými rysy. Galén má lék proti smrtelné bílé nemoci, který vydá jen proti slibu míru. próza • dominantní. Česká próza ve 30. letech a v době okupace 30. léta Po období, kdy byla ovlivňována žurnalistikou a lyrikou, se v próze od konce 20. let posiluje naopak epičnost. Prozaikové se - právě tak jako básníci - obracejí k obecným, hlouběji zakotveným vlastnostem člověka Avantgardní próza Vladislav Vančura 1891-1942 Nejvýznamnějším dílem období je tzv.noetická trilogie, v níž vyvrací představu, že je jen jedna absolutní pravda. Romány jsou ovlivněny pragmatismem. Podle této filozofie jen to je dobré, co je užitečné. Kritériem pravdy je užitečnost , úspěšnost a zkušenost c) psychologická próza filosoficky laděná KAREL ČAPEK (1890 - 1938) - noetická trilogie (viz. dále) RICHARD WEINER Ovlivněn expresionismem, surrealismem a existencialismem. Typičtí rozpolcení hrdinové, nenormální, zaměřuje se na jejich podvědomí. JAN WEISS (1892 1972

Psychologická próza - zaměření na nitro člověka, osudovou orientaci a patologické jevy, vliv psychoanalýzy (E. Hostovský, J. Havlíček) Historická próza (J. Durych) Katolicky orientovaná próza (J. Deml, J. Čep) Literatura doby okupace (J. Orten) 1) Demokratický proud. Karel Čapek (1890 - 1938 § historická próza (J. Durych) V 20. letech prevaha menších prozaických žánru; próza lyrická, utopická a reportážní, v 30. letech dominantní postavení prózy, zvl. románu spolecenského, psychologického a historického, zesílení epicnosti, tradicní žánr balady (baladická próza) Vliv expresionismu na ceskou próz

Karel Čapek: Bílá nemoc - Splinte

q historická próza (J. Durych) V 20. letech převaha menších prozaických žánrů; próza lyrická, utopická a reportážní, v 30. letech dominantní postavení prózy, zvl. románu společenského, psychologického a historického, zesílení epičnosti, tradiční žánr balady (baladická próza) 14.2. OBRAZ 1 2) próza společenská - zachycuje se kratší časový úsek, ale současnost a hlavně sociální problémy. Dělí se na: a) ruralismus - (prostředí venkova), venkov je idylický, ukazuje čisté mravní hodnoty, zdůrazňuje je křesťanská víra, po roce 1948 byli zakázáni Baladická próza. Stín kapradiny (Josef Čapek) Kulhavý poutník (Josef Čapek) Markéta Lazarová (Vladislav Vančura) Nikola Šuhaj loupežník (Ivan Olbracht) Golet v údolí (Ivan Olbracht) Noetická trilogie (Karel Čapek)* Zapomenuté světlo (Jakub Deml Noetická trilogie. Čapek se zabýval pragmatismem - filozofický směr, kritériem pravdy je užitečnost, hodnota, úspěšnost - pravdivé je to, co má praktický důsledek. -> pravda je relativní. noetický = poznávací - práce z počátku 30. let - 3 romány s nezávislým dějem, spojitost - možnost poznání druhého. Katolicky orientovaná próza: • J.Čep: Dvojí domov Autoři z redakce Lidových novin: • K.Poláček: Dům na předměstí • Karel Čapek • próza: Povídky z jedné a druhé kapsy, nebo Válka s mloky, nebo Krakatit, nebo noetická trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život • drama: RUR, nebo Bílá nemoc, nebo Matk

R. U. R. - Karel Čapek Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Meziválečná česká próza - demokratický proud - 1. pol. 20. století Mnichovská zrada/dohoda - dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa. humoristická próza; líbil se mu kabaret, působil v něm; redaktor Lidových novin (1930 dokonce šéfredaktor) - píše hlavně fejetony, kritiku, rozhlásek (krátký, veršovaný přehled o minulém týdnu) romány: Cirkus Humberto - nebojí se experimentovat s jazykem - slang; popi Próza za okupace Psychologická próza Společenská próza Světová próza 1. poloviny 20. století česká próza od roku 1969 do současnosti česká próza v letech 1945 - 1968 česká próza mezi dvěma válkama 13) česká historická próza 19. a 20. století Česká próza 70., 80. a 90. let 20. stolet próza, epika, novela noetická trilogie: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život - práce z počátku 30. let proti fašismum vystupoval jasně a ostře: Bílá nemoc, Matka pohádky: Devatero pohádek, Dášeňka čili Život štěnět přednáška: Česká meziválečná próza () začal vydávat pětidílný cyklus pod názvem Anabáze, který měl být svědectvím válečných událostí v Rusku, zvl. bojů československých legií na straně protibolševických sil; obraz bitvy u Zborova v červenci 1917, zmatku a chaosu v Rusku, vyčerpávající cesty legií přes Sibiř do Vladivostoku a návratu dom

C) Čapkova filozofie a jeho noetická trilogie Pragmatismus - filozofický směr 20. století, který se zrodil v USA (W. James). Pro pragmatismus je charakteristický jeho zvláštní pojem pravdy: užitečnost, hodnota, úspěšnost, to jsou kritéria pravdy. Pravdivé je tedy to, co se osvědčuje svými praktickými důsledky Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která velmi podrobně představuje jednotlivé představitele české prózy z období mezi světovými válkami i s jejich stěžejními díly

Kategorie: Česká literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace, Duchcov Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Bílá nemoc od Karla Čapka spolu s literárně-historickým kontextem a informacemi o autorovi 7. Česká próza 20. A 21. století AUTOR DÍLO 176. Viktor Dyk Krysař 177. Ivan Olbracht Nikolaj Šuhaj loupežník 178. Karel Čapek Anglické listy 179. Karel Čapek Krakatit 180. Karel Čapek Povídky z jedné a druhé kapsy 181. Karel Čapek Válka s mloky 182. Karel Čapek Noetická trilogie: Hordubal, Povětroň, Obyčejný život 183 První období - do r. 1920. Druhé období - románové a dramatické utopie. Třetí období - povídky, fejetony, tvorba pro děti. Čtvrté období - noetická trilogie. Páté období - protifašistická díla. Zpracoval: Lukáš Pavliska, KMČ 20 - 21 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA . 1914 - 1918 → 1. sv. válka. 28. říjen 1918 → vznik ČSR - TGM - demokracie. 20. léta → formování I. republiky. 1929 Černý pátek → krach na burze v New Yorku - vypuká světová hospodářská krize → zasažena ekonomika celého svět

- Noetická trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život - Život a dílo skladatele Foltýna - nedopsáno - Matka - divadelní hra umístěná na pozadí Španělské občanské války - Bílá nemoc (37´) - Anglické listy, Italské listy, Obrázky z Holandska, Cesta do Španěl - cestopisy, doplněny vlastními ilustracem 1. období tvorby - díla novinářská a drobná próza. Čapek měl úžasný smysl pro detail. noetická trilogie = dějově samostatné romány řešící zmíněné otázky. Hordubal (1933) - manželka s milencem zabíjí svého muže, který se vrátil z Ameriky Léta - určitě romány - Továrna na absolutno, Krakatit drama - RUR, Ze života hmyzu, Věc Makropulos, 5) přelom 20-30.let - Povídky z jedné a z druhé kapsy, noetická trilogie 6)30.léta - nebezpečí fašismu - dramata Matka, Bílá nemoc, próza Válka s mlčky, pro děti: Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako.

noetika - ABZ.cz: slovník cizích slo

románová noetická trilogie (noetika = nauka o poznání a možnostech poznání) Hordubal - tragédie podkarpatského horala po návratu z Ameriky, kde vydělával peníze - nevěra ženy Polany, Klapzubova jedenáctka - próza pro děti, z fotbalového prostředí; fotbalové mužstvo 11 synů českého chalupníka Téma/žánr: teorie osobnosti - psychologie osobnosti - smysl života - teorie poznání - psychoterapie, Počet stran: 279, Cena: 251 Kč, Rok vydání: 2005, Nakladatelství: Trnavská univerzita - Filozofická fakult próza. Karel Čapek: Hordubal Proslulá tak zvaná noetická trilogie Karla Čapka patří v vrcholům jeho umění. Zahrnuje trojici původně samostatných próz. Baladický příběh zakarpatského sedláka Hordubala a postupná identifikace neznámého pilota povětroně a sledování mnohosti v obyčejném životě směřují. Imaginativní próza - Vladislav Vančura, Karel Konrád, Karel Schulz. románová noetická trilogie: Hordubal. tragédie z Podkarpatské Rusi. Juraj Hordubal odchází na osm let do USA, po letech se vrací domů s penězi, těší se na svou ženu, ta ho ale podvádí s čeledínem Štěpánem. Hordubal se jim chce vyhnout, nechce jim.

Próza Zářivé hlubiny ( 1916 ) - jedná se o knižní vydání jeho povídek otiskovaných v časopisech, napsaných spolu s bratrem Josefem Boží muka ( 1917 ) - filosofické povídky, které se zamýšlejí (filosofují) nad záhadami lidské duše a osudovými náhodami v životě člověka ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ - noetická trilogie (relativita), mnohost pohledů na jednu událost. DRAMATA K. ČAPKA. R.U.R. (Rossum's Universal Robots) - v tomto vědeckofantastickém dramatu poprvé zaznělo slovo. robo

Karel Čapek - Literatura - Referáty Odmaturu

Karel Čapek: Bílá nemoc čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Světově proslulý spisovatel ® přeložen do mnoha jazyků. Během jeho života došlo k mnoha důležitým historickým událostem: 1. světová válka 1914-1918; VŘSR 1917; vznik ČSR 28. 10. 1918; nástup fašismu ve 30. letech; Mnichovská dohoda.. aneb procházka po dějinách české a světové literatur DocnbspPhDrnbspJan VorelnbspPhD University of Ostrava Dare to Explore The University of Ostrava is a young and rising university ranked well among central European.

Karel Čapek - Wikipedi

KDO JE KDO v české slavistice je elektronická biografická databáze českých odborníků zabývajících se v nejširší míře všeobecně problematikou kultury, jazyka, literatury, umění, historie a společnosti slovanských národů a států Kupte knihu Noetická dimenzia osobnosti od Kazimierz Popielski na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Česká próza mezi válkami - maturitní otázka - Seminárky

tzv. noetická trilogie: spojená podobnými filozofickými myšlenkami a závěry: Hordubal (1933); Povětroň (1934); Obyčejný život (1934) Válka s mloky (1939) První parta (1937, zfilmováno roku 1959) Život a dílo skladatel Foltýna (1939 - vydáno posmrtně, nedokončený román > Próza - beletrie > Romány Tato noetická trilogie je po umělecké stránce bezesporu vrcholem tvorby Karla Čapka a dodnes zůstává navýsost moderní a současná - svým poselstvím i mnohovrstevnatostí. Jednotlivé příběhy nemají spolu související děj ani společné postavy, nejsou spojeny časovou posloupností ani. • próza vracející se k 1. světové válce • sociálně kritická próza • demokratická próza • venkovská próza románová noetická trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. povídkové soubory Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy Kontext: meziválečná próza- tzv. demokratický proud- autoři kolem lidových novin- Josef Čapek (Kulhavý poutník), Karel Poláček (Žurnalistický slovník, Bylo nás pět), Eduard Bass (šéfredaktor, Cirkus Humberto) Povídky z jedné a z druhé kapsy. povídky s detektivní tematikou. Jejich příběh je podáván humornou formou § historická próza (J. Durych) V 20. letech převaha menších prozaických žánrů; próza lyrická, utopická a reportážní, v 30. letech dominantní postavení prózy, zvl. románu společenského, psychologického a historického, zesílení epičnosti, tradiční žánr balady (baladická próza) Vliv expresionismu na českou próz

Próza návratov aktualizuje v literárnom živote aj vzťah starého a nového, teda tradície a modernosti: Moderné umenie je v súčasnosti to umenie, ktoré hovorí, že život má cenu, že človek má cenu a že má právo žiť, že my ako občania tohto štátu, ako občania tejto planéty máme istú perspektívu (HOLEČKA, 1987. Noetická. Hordubal, Povětroň a Obyčejný život - 1933-1934 - Volná trilogie, zde zobrazuje různost pravdy pro každého člověka (záleží na jeho pohledu na věc). Život a dílo skladatele Foltýna - 1939 - již nestihl dokončit. Novinářská díla a drobná próza Prázdny 0,00 € Kontakty Zabudnuté heslo Registráci Literární časopisy: 1946-1953 Štěpnice 1956-1996 Zlatý máj Poškození dětské literatury po Únoru 1948: a) poezie - vyloučení autoři (V. Renč, J. Zahradníček, I. Blatný aj.) b) próza - omezení prózy pro chlapce (skautská a klubová literatura, např Kniha: Noetická dimenzia osobnosti (Kazimierz Popielski). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus

ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ románová noetická trilogie (noetika = nauka o poznání a možnostech poznání) Hordubal - sedlák se po několika letech práce v Americe vrátil domů a byl zavražděn svojí ženou a jejím milencem Obraz první světové války. Jaromír John (1882-1952) → → Noetická díla V tomto období byl K.Čapek ovlivněn pragmatismem a hledal ve všech věcech jejich podstatu a užitečnost. Novinářská díla a drobná próza. Zahradníkův rok je soubor fejetonů o zahradničení, ve kterých Čapek ukazuje povahu českého člověka NOETICKÁ TRILOGIE - tvorba z 1. poloviny 30. let - noetická trilogie = poznávací trilogie - patří sem tři romány: - HORDUBAL - Hurdubal se vrací do podkarpatské Rusi z USA, kde zjišťuje, že jeho žena Polana žije s jejich čeledínem, Hurdubal zápasí se svým zklamáním, je zabit, po smrti se koná soud, kde se vypráví jeho život z pohledu ženy, dětí,

Česká literatura první poloviny 20

Noetická trilogie Noetika - nauka o poznání, o zdrojích, podmínkách, možnostech a mezích lidského počínání - hledá cestu k poznání Hordubal Povětroň Obyčejný život Vydávají se společně jako volná trilogie. Odlišné příběhy, které spojuje hledání pravdy 15. Česká próza první poloviny dvacátého století romány, noetická trilogie, je člověk schopen poznat jiného člověk? Pokud nepoznáme sami sebe, nemůžeme poznat nic. Válka s mloky - hrozba fašismu, román bez hlavní postavy. Život a dílo skladatele Foltýna Próza katolicky orientovaných autorů - navazovali na K. H. Máchu (ten se jako první zabýval metafyzickými, náboženskými otázkami moderním způsobem, tzn. nebyl svázán žádným církevním dogmatem, užíval moderní umělecké formy) a Otokara Březinu (moderní symbolistní metodou se snažil zachytit těžko zachytitelné. románová noetická trilogie Hordubal, větroň a Obyčejný život. Následuje Válka s Mloky. V závěru života napsal Čapek dvě výrazné divadelní hry, reflektující příchod fašismu a druhé světové války - Bílá nemoc (1937) a Matka (1938). Čapek se věnoval i novinářské práci, byl redaktorem Lidových novin, psa

Meziválečná česká próza, LIT - Literatura - - unium

Próza. Zářivé hlubiny (1916) - jedná se o knižní vydání jeho povídek otiskovaných v časopisech, napsaných spolu s bratrem Josefem; Boží muka (1917) - filosofické povídky, které se zamýšlejí (filosofují) nad záhadami lidské duše a osudovými náhodami v životě člověka. První kniha, kterou Karel Čapek napsal sá Světová próza 1.poloviny 20.století Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Válka s Mloky, noetická trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život; tvorba pro děti: Devatero pohádek, Dášenka. - noetická trilogie: Hordubal. - výrazová forma: próza-obsah: Hlavního hrdinu Pavla čeká maturita. Jednoho dne si v parku přisedne na lavičku k dívce Ester a začne si s ní povídat. Ester měla nastoupit do transportu do Terezína, ale neudělala to. Pavla je jí líto, a tak se rozhodne, že ji ukryje v pokojíku, kam se chodí. 10. Tvarovanie prozaického textu. Próza a epika. Epos. Veršovaná epika. Verš ako lyrický prvok. Kríženie postupov lyriky a epiky v próze. Fabula, sujet, dej ako konštitutívne kategórie epiky, ich charakteristika. Tematické kontexty sujetu: kontext deja, postáv, prostredia a rozprávača. Rozprávanie a rozprávač Čapkova noetická trilogie považovaná za vrchol jeho myšlenkové tvorby, napsaná ve 30.letech, NEobsahuje dílo. Povětroň. Krakatit. Hordubal. Čapek je i autorem mnoha cestopisných črt - NEpatří mezi ně. Výlet do Španěl. Anglické listy. Holandské listy. Karel Čapek vystudoval filozofii a napsal i několik kritických statí.

16. Česká próza - demokratický proud - Maturitní otázk

Noetická trilogie (Hordubal, Povětroň, Obyčejný život) 5. Období 1935-38 - spjato s fašismem (reakce na totalitu) - jakákoliv ideologie, která si činí nárok na to Kontext: meziválečná próza- tzv. demokratický proud- autoři kolem lidových novin- Josef Čapek (Kulhavý poutník), Karel Poláček (Žurnalistický. - literární DRUH a ŽÁNR (poezie, próza, drama, lyrika, epika + román, detektivky, fantasy, scifi, dobrodružný....) 5) vaše vlastní hodnocení knihy (nejdůležitější část) například: - úvaha: co vám kniha dala, jaký je její význam, můžete i srovnávat např. film s knihou, s divadelním zpracováním apod

V letech 1912 až 1914 redigoval Volné směry, časopis spolku Mánes (odtud byl však vyloučen pro své kritické názory). Čapkova předválečná výtvarná publicistika a próza, kterou napsal s bratrem, vycházela také v Přehledu, Lumíru, Stopě či Horkého Týdeníku. V roce 1913 se podílel na Almanachu na rok 1914 1) PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA S OKUPAČNÍ TEMATIKOU - dilema mravní statečnosti, hledání jistot a orientace ve světě, osudy emigrantů. EGON HOSTOVSKÝ - Cizinec hledá byt - touha po domově, vztah k novému místu pobytu, pocit vyhnance v USA - většinu žovota v diplomatických službách a v dvojím exilu, zájem o pronásledované lid noetická trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život ; K. Čapek byl ovlivněn pragmatismem a hledal ve všech věcech jejich podstatu a užitečnost; noetika = zabývá se poznáním a tím, zda lze svět poznávat objektivně ; Čapek byl v této trojici románů ovlivněn relativismem - poznání, že pravda je relativn

 • Podpora microsoft telefon.
 • Multiplayer ohen a voda.
 • Koptéra.
 • Dreveny plot.
 • Odstřelovací puška ačr.
 • Halo efekt optika.
 • Pronájem kočárkárny praha.
 • Pronájem prostor na masáže praha.
 • Rybí očka.
 • Rekonvalescence po artroskopii u psa.
 • Zlatý zip.
 • Tacos shell.
 • Viva brno.
 • Černá studnice ubytování.
 • Těžba soli v české republice.
 • Správné držení těla při běhu.
 • Horizon zero dawn frozen wilds recenze.
 • Ortel pochodeň album.
 • Oradour sur glane.
 • Jedenáctiúhelník.
 • Heřmánkový zábal na vlasy.
 • Veřejné bruslení moravská třebová.
 • Petr kolář koncerty 2019.
 • Usmernovaci dioda.
 • Newark to manhattan.
 • Širokoúhlá fotografie.
 • Mistrovství čr ve sportovním cheerleadingu 2019.
 • Spodnice pod saty kruhova.
 • Media markt adventskalender.
 • Znečištěná voda ve studni.
 • Jahody symphony.
 • Tesco ceník.
 • Malé elektromotory.
 • Mrazík dabing.
 • Deliciously ella banana bread.
 • Pánská tílka pod košili.
 • Vývoj kurzu libry.
 • Maska na vlasy hadi tuk.
 • Sazba v texu.
 • Origanum marjorana.
 • Stát v oceánii.