Home

Typy znaků informatika

Psaní speciálních znaků na klávesnici může být pro mnohé uživatele noční můrou a přitom stačí naučit se pár klávesových zkratek, díky kterým je tento problém vyřešen během zlomku vteřiny. Fakticky vzato existuje takových zkratek několik set a v silách většiny uživatelů není možné si je všechny zapamatovat. V běžném světě si však 99% všech lidí. Charakteristika. Ve starších typech souborových systémů byla přípona pevnou součástí názvu souboru a formát názvu souboru se udával ve tvaru N+M kde N je maximální počet znaků v názvu souboru a M je maximální počet znaků přípony. Například v operačním systému DOS byl název souboru ve formátu 8+3 (tj. jméno souboru maximálně osm znaků a tři znaky přípona) Šesterka je zkrácené označení pro 6 základních typografických pravidel.Typografie je grafický obor zabývající se sazbou písma a určuje pravidla pro skladbu. Úkolem typografie je dohlížet na to, aby bylo písmo používáno pokud možno jednotně a správně.. Mezerník nikdy nepoužíváme ke grafické úpravě textu. Každý stisk mezerníku totiž vloží do textu prázdný. Psaní různých písmen a znaků Psaní různých písmen a znaků 2 Klávesové zkratky ve Wordu Použití vzorců v Excelu Tagy HTML. Psaní různých písmen a znaků ve Wordu Vlevo modře předepsaný text napiš vpravo do okénka. . . www. •aplikovaná informatika -zabývá se tvorbou koncepčního, znalostního •data -libovolný řetězec znaků, Typy přenosu •Jednosměrné(simplex) -signál je přenášen jen v jednom směru. Jedna stanice je vysílací a jedna přijímací

Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu. Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Standardní počítačové klávesnice jsou napájené z počítače a komunikují s ním po sériové lince. Počítačová klávesnice má na vrchní straně malá tlačítka (klávesy) Informatika_2010 4 3. Zobrazení informací v počítači Zobrazení informací v počítači využívá vždy kódování objektů (znaků, čísel apod.) do posloupností nul a jedniček. Podle toho, kolik nul a jedniček potřebujeme, vznikají paměťové nároky na uložení objektů. Zobrazení celých čísel Číselné soustav Soubor v informatice označuje pojmenovanou sadu dat uloženou na nějakém datovém médiu, se kterou lze pracovat nástroji operačního systému jako s jedním celkem.. Obsahem souboru mohou být různá data.Mnoho souborů reprezentuje jediný objekt a obsahuje jenom jeden druh dat (například textový dokument, počítačový program, obrázek, zvukový záznam), ale existují i soubory. 1. INFORMACE, DATA, INFORMATIKA 1.1. DATA Data (údaje) jsou vjemy, které dokážeme zachytit svými smysly. 1.2. INFORMACE Informace jsou data, kterým rozumíme, mají pro nás nějaký smysl. Informace můžeme kvantifikovat (měřit) teprve když je převedeme do podoby čísel. Veškeré stroje pracuj Nakresli několik obdélníků a vyplň je různými typy barevných přechodů, obrázkem či fotografií. Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_tvary04_příjmení. Tvary, výplň, pero; Nakresli několik obdélníků a vyplň je různými typy barevných přechodů či fotografií. Námět je . Soubor ulož pod jménem kx_tvary02_příjmení

Studijní materiál Sociální skupiny a jejich typy, znaky a vlivy už se na Tebe teší v kategórii Psychologie, Sociologie, Společenské vědy. Nenech ho čekat dlouho :-) Master Boot Record (MBR) - uložen v nultém sektoru nulté stopy disku, má dvě části: tabulku oblastí (partition table) a zaváděcí záznam. Je to krátký program spouštěný BIOSem při startu počítače, jeho úkolem je načíst tabulku oblastí a najít aktivní oblast (tu, z níž se načte systém)

Znaky na klávesnici ZnakyNaKlavesnici

Informatika - věda zabývající se vznikem , Různé typy softwarových produktů začaly používat různé kódové stránky. Např.: kód. stránka 852 - její základem je čeština a slovenština používaná v kódu (Latin II) Pro 16 cifer musíme zavést označení pomocí znaků abecedy Informatika - maturita 2020/2021. 01.09.2020 Sylva Jarošov Reprezentace čísel v paměti - Datové typy, alokace paměti, endianita, doplňkový kód. 12. Kódování znaků - ASCII, UTF-8, kodování a dekodování v binární soustavě. Vydrží vytisknout až několik desítek milionů znaků. Běžné rozlišení je 360 x 360 dpi. Jehličkové tiskárny mají výhodu v tom, že umožňují tisk na jakýkoli papír, nejsou náchylné na hrubší zacházení a je jedinou tiskárnou, která umožňuje tisk několika kopií najednou Studijní materiál Základní pojmy, počítačová sestava, typy skříní, porty z předmětu Informatika a výpočetní technika, střední škol

Přípona souboru - Wikipedi

 1. (uživatelské) datové typy; hlavní metoda, která se spustí při spuštění programu (Main) Informatika. 1 8. Třídící algoritmy. Formátování znaků, odstavců, oddílu, stránky, celého dokumentu. Výhody používání stylů. Vkládání objektů do dokumentu
 2. Statistika a informatika. Ochrana zvířat a welfare - 1.ročník *** Přednášky: charakteristiky statistických souborů: střední hodnoty, charakteristiky variability. Přednáška 2: Typy rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu: pro základní soubor , pro Testování závislostí kvalitativních znaků:.
 3. Kategorie: Informatika. Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Text podává informace o hardwaru, softwaru a bezpečnosti práce s pc, elektronickými médii a na síti
 4. 01_Typy počítačů - zde. 02_Programové vybavení počítačů - zde. 03_Základní pojmy - zde. 04_Počítačová sestava - zde. 05_Pod krytem počítačů - zde. 06_Základní komunikační porty počítače - zde. 07_Periferie počítače - zde. 729_Operační systém - zde. 749_Přípony (formáty) souborů - zd
 5. Typy oken. Informační okno- informuje o určitém stavu, případně dotazuje na další postup. Aplikační okno - okno, ve kterém je spuštěn konkrétní program. Konfigurační okno - obsahuje obvykle několik..

SDR SDRAM (Single Data Rate) - Jsou to starší typy pamětí typu DIMM. Někdy se mylně označují jako SDRAM. Mají 168 pinů, dva zářezy (klíče), velikost kakpacity se pohybuje od 32MB do 512MB, rychlost 66-133MHz. DDR SDRAM (Double Data Rate) - Novější typy pamětí typu DIMM. Mají 184 pinů, pouze jeden zářez (klíč), velikost. volit různé typy písma a jejich řezy (tučné, kurzíva, podtržené přeškrtnuté) kopírovat či přenášet; vytváří strukturu dokumentu pomocí stylů odstavců, vkládání obrázků a objektů, tvorbu tabulek, grafů Definuj rozdíl mez textovým editorem a procesore Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi

Informatika na Vltavě - TEXTOVÉ EDITOR

Statistika a informatika *** Ochrana zvířat a welfare, 1.roč. - bakalářské studium. zimní semestr. Sylabus - přednášky. 1. Úvod do statistiky. Význam statistiky v biologii a ve veterinárním lékařství. Statistický znak, náhodná veličina. Základní a výběrový soubor ve statistice Informatika, 2. ročník Malování nás baví Září · Rozdělení PC, ověření vstupních znalostí (rozhovor). Pravidla PC učebny. Praxe: Zapnutí a vypnutí PC. Přihlášení do systému. · Počítač jako stroj na zpracování informací. Počítačová sestava (skříň počítače, monitor, klávesnice, myš) Datové typy. čísla (i desetinná) logické - true, false; řetězce; null - prázdná hodnota . Konverze datových typů. jde o jazyk loosely typed - nemusí se specifikovat typ dat dané proměnné; typ je automaticky zkonvertován dle potřeby při běhu skriptu . Proměnné. je case-sensitive - citlivý na malá a velká. TABULKOVÉ PROCESORY slouží k zpracovávání tabulek + tvorba grafů (C602, WinTab, WinGraf, MS Excel, Quaero, Framework, Lotus 123) MS EXCEL společnosti Microsoft, součást MS Office Pojmy: sešit : dokument v Exelu (1 sešit má max. 256 listů) list : obsahuje buňky, mřížky, záhlaví řádků a sloupců, posuvníky a ouška listů buňka : tj. chlíveček. Vlastnosti textu/písma (řez, typ, velikost, barva, podtržení, efekty, proložení znaků) Odstavec (nastavení zarovnání, odsazení, mezery) Odrážky a číslování (nastavení symbolu/obrázku odrážky, velikost odrážky, umístění odrážky) Typy grafů . Jednotlivé typy a podtypy grafů - vhodnost použití.

Informatika 1 INFORMACE - DATOVÁ ÚROVEŇ 2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) - existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace). Znaky jsou přípustné signály, které jsou rozeznávány člověkem nebo strojem (nesou určitý význam) učebnice: Informatika - Základní pojmy (Informatika, hardware, software) různé typy pro různé typy procesorů SBĚRNICE. součást základní desky svazek vodičů, kterými proudí data mezi jednotlivými komponenty ASCII kód obsahuje 256 znaků,. 1 - Informatika - definice a základní pojmy tabulkové typy strukturovaných dat. Dělení: Na obr vidíme přenosovou cestu signálů, která spojuje místo sběru identifikačních znaků a jejich kódování s místem zpracování těchto údajů, a dále od místa zpracování, přes blok dekodéru, do. typy informací . textové (text, kód) Informatika = obor lidské činnosti zabývající se získáváním, zpracováním a využitím informací (UCS/Unicode Transformation Format, Unicode = standard pro kódování znaků), která umožňuje uložit mnohem více znaků. XIII.1.A - Informatika - 2 - vyžadujeme vyhledání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných, podobných a odlišných znaků, využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení a zároveň s

Typy ukazatelů. V architektuře procesorů x86, kde se používá adresa dělená na segment a offset, je možné volit mezi dvěma typy ukazatelů: . blízký ukazatel (near pointer) - obsahuje jen lineární adresu (offset), a neobsahuje identifikaci (číslo) segmentu; vzdálený ukazatel (far pointer) - obsahuje identifikaci (číslo) segmentu i lineární adresu (offset Itček - web o IT, programování, HTML, PHP... Ke knize jsou zdrojové soubory! Kniha Učebnice jazyka Java nám byla pro začátky doporučena učitelem Javy na ČVUT, a byl to opravdu dobrý výběr Informatika a informaní zdroje • základní pojmy informatiky: informace, data, metadata; standardy • vědy související s informatikou • dělení informačních zdrojů • kvalita a relevance informačního zdroje; hoax 2. Digitalizace dat • druhy signálů, princip digitalizace dat • ukládání znaků Wordpad Text můžeme různým způsobem upravovat pomocí Formátovacího panelu. Mezery mezi řádky upravuje nabídka Řádkování. Text můžeme řadit do odstavců pomocí odrážek a čísel. Lze volit různé typy a velikosti písma. U písma lze také zvolit zda bude tučné, kurzíva, nebo podtržené. Také barvu můžeme zvoli 7 Obr. 46. vztahy mezi různými typy normovaných testových výsledků dle Měkota (1997) Příklad použití normovaných výsledků: porovnání různých výkonů u různých osob. Výsledek 7leté dívky ve skoku z místa je xd = 130 cm, přičemž populace těchto dívek má xd = 115 cm a sd = 10 cm. Výkon 15 letého chlapce v hodu míčkem je xch = 41 m, přičemž populace těcht

Psaní různých písmen a znaků ve Word

Kategorie: Informatika Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Středoškolské zápisky předkládají informace z vědního oboru Informatika.Obsahují vysvětlení základních pojmů, charakterizují hlavní části softwarového i hardwarového vybavení počítače a také se zmiňují o programovacích jazycích Základními a nejpoužívanějšími typy písem jsou Times New Roman (tzv. knižní písmo) a Arial (proporcionální písmo). V nabídce jsou i typy písem, které obsahují místo čitelných znaků symboly, např. typ Wingdings (Wingdings) Jaké základní typy rozložení znaků na klávesnici se u nás používá? Opiš následující text (oběma rikama). Domácí stránka | Lekce 1 | Lekce 2 | Lekce 3 | Lekce 4 | Lekce 5 | Lekce 6 | Lekce 7 | Lekce 8 | Lekce 9 | Lekce 10 | Zdroje | Test | Hlavní mapa web 26. Problematika kódování češtiny, vývoj standardů kódování znaků 27. Jednoduché typy dat, vyjmenovat a jednoduše charakterizovat. 28. Strukturované typy dat, vyjmenovat a jednoduše charakterizovat 29. Jaké znáte typy souborů podle přípon (minimálně 10 typů). 3. SÍTĚ 30. Výhody vyplývající ze zavedení sítě. 31 Aplikovaná informatika - specializace Grafický design. Algoritmy a datové struktury. Analýza složitosti, amortizovaná složitost. Techniky návrhu algoritmů (rozděl a panuj, dynamické programování, hladové strategie). Pokročilé datové struktury (haldy, union-find struktury)

1) Vysvětlete pojem informatika- obor zabývající se zákonitostmi vzniku, sběru, přenosu, třídění, zpracování a užití informací; - zabývá se studiem a návrhem Informačních systémů2) Definujte informaci, data, informační systém. Informace = je tvořena daty v určitém kontextu a reprezentaci. Dělení: relevantní - potřebné, využitelné; irelevantní. Informatika pro ekonomy I přednáška 5, 6 > Tlačítka ve formuláři Syntax značky <input type=typ_tlačítka value=popis_tlačítka> Typy tlačítek odesílací - type=submit mazací - type=reset obecné - type=button, nemají přiřazenu žádnou funkci, je nutno obsluhu vyvolat reakcí na události s libovolným.

IVT - Informatika a výpočetní technika - PHP -datové typy, konstanty, operátory ZSV - Základy společenských věd - Typy práva, funkce práva, právní vztah, právní stát, morál ZSV - Základy společenských věd - Peníze (jejich obecná charakteristika a funkce, typy peně Informatika v medicíně. Lékařská data, typy a tvorba škál. Metoda stejných intervalů, metoda prosté škály číselné. Variabilita dat. Správnost a přesnost měření, příklad. Normálnost dat, referenční interval. Variabilita analytická a biologická. Normálnost dat - vícerozměrný vztah, příklad V další části využijeme následující dva základní typy relací - relaci ekvivalence a relaci uspořádání. Definice - relace ekvivalence . Nechť je relace na . Řekneme, že je ekvivalence na , jestliže je reflexivní, symetrická a tranzitivní. nad (slovo = posloupnost znaků.

 1. Typy: 1) Kondenzátorový mikrofon- Kondenzátorový mikrofon pracuje tak, že akustické kmity rozechvívají membránu, která je jednou z elektrod kondenzátoru, připojeného do elektrického obvodu. 2)Elektretový mikrofon-V rytmu pohybu membrány se opět mění kapacita kondenzátoru a tím i napětí mezi deskami. 3)Dynamický mikrofon.
 2. Bezplatná služba od Googlu okamžitě překládá slova, věty a webové stránky mezi angličtinou a více než stovkou dalších jazyků
 3. Informatika otázky testů dodává pouze jeden univerzální ovladač pro všechny typy karetl dodává pouze jeden ovladač pro všechny operační systémy Mezi blokově orientovaná v/v zařízení patří max. 12 znaků max. 3 znak

Zobrazení znaků nejužívanější byl osmibitový kód ASCII. Protože vznikl jako sedmibitový, původně se kódovalo jen 27 = 128 znaků. Proto je prvních 128 znaků je všude stejných, druhých 128 se liší pro různé druhy abeced (národn Informatika 9 Tiskárny Karel Dvořák 2011. Tiskárny Typy tiskáren dosahovat až rychlosti 1000 znaků/sek

Typy pozorování nezúčastněné - Pozorovatel je posuzovatelem, je oddělen od situace (neúčastní se jí) a používá předem zvolený soubor znaků a jejich kategorii do nichž zařazuje a kóduje jednotlivé elementární jevy - výroky nebo chován Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika pro nižší stupeň víceletého shodných, podobných a odlišných znaků, využívání získaných vědomostí a dovedností k rozlišuje typy softwaru ovládá základní funkc

Informatika je vědní disciplínou, která zkoumá strukturu a vlastnosti (ne specifický obsah) vědeckých informací, stejně jako regulérnost vědecké informační činnosti, její teorii, historii, metodiku a organizaci. Používání termínu Informatika od té doby změnilo tuto definici třemi způsoby Každá funkce je pojmenovaná - řetězec znaků (název funkce), který provádí výpočet nebo operaci. Říká se, že funkce vrací výsledek. Struktura funkce začíná znaménkem rovná se (=), za nímž následuje název funkce, otevírací závorka, argumenty funkce oddělené středníky a uzavírací závorka Stačí si tedy dát pozor, abychom měli stejný počet znaků ve vstupním a výstupním řetězci, a celá funkce je hotová. Úkol I. Napište s využitím funkce StrTr dvě funkce, které budou umět zašifrovat a následně dešifrovat text, který se jim zadá jako parametr. Názvy funkcí budou encrypt() a decrypt() Komentáře . Transkript . 1. Informatika

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví Typy dědění pohlaví. Další mechanismy ovlivnění pohlaví. Metody analýzy genů souvisejících s pohlavím. Příklady snadno zjistitelných znaků u člověka s jednoduchou mendelovskou dědičností. Petr Kvíz INFORMATIKA 4. ZŠ Cheb Klávesnice počítače Část 1. Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Rozmístění některých tlačítek se může měnit. Jak? To si musíte vyzkoušet Informatika je vědní obor, který studuje množství informace ve zprávách, způsoby jejich kódování a přenášení. Přesun prvních znaků na konec: 03000000000127089559CZ23 Náhrada písmen za čísla: 03000000000127089559123523 Dělíme je na dva typy: typu výnosy - čím větší hodnota, tím lépe (výkon, zisk. abeceda - sada obecně přijímaných znaků (semafor) znalec se vyznačuje tím, že zná souvislosti Typy 1) překladače (algoritmus) převod do dvojk. soustavy dnes nazýváno jazyky Informatika - přístup simplifikace - problém v praxi k řešení nutno simplifikova

Základy výpočetní techniky - ppt stáhnout

Hranaté závorky se používají například jako souřadnice v nějakém souřadnicovém systému. Pokud byste chtěli zapsat bod o souřadnicích x = 10 a y = 12, zapsali byste to jako [10, 12].. x 2 horní index se používá pro mocniny.Předchozí výraz x 2 lze rozepsat jako x · x.Výrazu v horním indexu říkáme exponent 16. Základní statistické pojmy (typy znaků, získávání údajů, výběr, statistika a praxe. Popisné metody zpracování dat: četnostní tabulky, grafická zobrazení. Statistické ukazatele polohy a variability: přehled, význam, použití. Koncepce výběrových zjišťování: odový a intervalový odhad středn

Video: Počítačová klávesnice - Informatika - Referáty Odmaturu

Informatika a výpočetní technika základní pojmy. číselné soustavy; bit a bajt; software a hardware; ASCII tabulka - uložení znaků v počítači; analogová a digitální technika; hardware. hlavní části počítače; procesor a paměť; základní deska a rozhraní; pevné disky, magnetická a optická médi Typy dotazů Výběrové - základní dotazy. Jednoduché dotazy. definice polí a záznamů ze zadané tabulky Dotazy z více tabulek v relaci; Dotazy s vypočteným polem; Souhrnné dotazy. pro skupinu záznamů vytvoří souhrnný výpočet - součet, průměr, počet, max, mi

Soubor - Wikipedi

 1. Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z oboru Podniková informatika Analýza a optimalizace podnikových procesů Metody a problémy automatického výběru selekčních znaků z textu Typy změn v organizacích a faktory, které je ovlivňují. Organizační konflikty, jejich typy, zdroje a vliv na.
 2. Biologie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad
 3. 16 Podniková informatika. I. Principy podnikové informatiky. podniková informatika, její obsah a zdroje (funkce, procesy, role) technologická infrastruktura (technika, software, komunikace) data, datové zdroje, informace. osobní informatika. vymezení aplikací, jejich typy a podstatné charakteristiky. infrastrukturní aplikac
 4. IUI (Informatika - umělá inteligence) [editovat | editovat zdroj] 2. 2. znaků). Dále pamatujte, že čtecí páska se do paměťové složitosti nepočítá (jinak by nebylo možné realizovat S(n) podlineární). typy vláken a mierne som spomenul plánovanie, kde sa skúšajúci chytil práve nepreemtívneho plánovania a pýtal.
 5. XIII.1.C - Informatika a informační a komunikační technologie 2 shodných, podobných a odlišných znaků, využívání získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení bez toho, aniž by se student nechal odradit o rozlišuje typy softwaru a um
 6. Další typy mechanických tiskáren obsahují vždy celý soubor tisknutých znaků, a to buď na typovém válci, typovém kolečku (tzv. kopretina), nebo na typovém řetězu. Tisknutý znak se vždy nastaví na příslušné typové zařízení a úderem kladívka se otiskne na papír
 7. Předm ět Informatika Anotace Žák se seznámí s pracovním prostředím Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alena Dem čáková Datum: 8. 5. 2012 Excelu, naučí se pracovat s buňkami Klí čová slova Buňka, obsah, text, sloupec, řádka, šířk

ZŠ Dobřichovice - Pracovní listy a úlohy v programu Zoner

 1. Fonts2u nabízí rozsáhlý výběr druhů písma zdarma. Stáhněte si druhy písma zdarma pro Windows a Macintosh
 2. Informatika a výpočtová technika na SPSE Piešťany - teória, cvičenia, testy, učebné texty v PDF k programom Windows, WordPad, Skicár, Access, Excel, Word, WinRar, WindowsCommander (délka názvu může být max. 65 znaků) - datové typy jsou popsány v samostatné kapitole viz: datové typy 3.2. Typy tabule
 3. Práce přináší přehledný soupis důležitých a často využívaných speciálních znaků spolu s jejich nejpohodlnějšími klávesovými zkratkami. Práce zaměřená na typy scannerů, možnosti využití, jejich vlastnosti a parametry. Práce slouží jako příprava do předmětu Informatika. Zásady bezpečného internetu
 4. Popis typů zdůrazňování znaků podle klasifikace Lichka. Fobie. Teorie osobností Leonharda s diakritikou rychle ukázala svou platnost a užitečnost. Jeho využití však bylo omezeno věkem subjektů - dotazník určující zdůraznění je určen pro dospělé subjekty. Tím se zvyšuje citlivost jednotlivce na určité typy vlivů.
 5. 1 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační technologie 2 4 z zk H. Šafránková BC V 2 ET E-technologie v obchodu a podnikání 4 z zk H. Rohrová BC V 3 RPRO Řízení projektů 6 3
 6. Jméno: Nízká literatura Zařazení: Literární pojem Přidal(a): David Hampl Pojem nízká nebo nižší literatura zahrnuje zejména literární žánry jako komedie, bajka či satira.V období klasicismu byl protikladem k tak zvané literatuře vysoké, do níž se řadily tragédie, eposy či ódy.Jak již vyplývá z názvu, tento typ literatury byl považován za méně důležitý a.
 7. Informatika a výpočetní technika - vyšší gymnázium rozlišuje typy externích přípojných zařízení, typy portů mp3 přehrávače, digitápopíše funkci těchto zařízení a OCR -optické rozpoznávání znaků skenování DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ typy datových úložiš

Sociální skupiny a jejich typy, znaky a vlivy

typy souborů . textové: DOC, RTF, DOCx zápis údaje do buňky, úpravy a rušení dat, zápis čísel, zápis textu, zápis znaků, které nejsou na klávesnici, zápis data a času, zápis vzorce, pojmenování a přejmenování listů sešitu; ↑ Kabinet informatika Archiv příspěvků 34) Uveďte základní typy tiskáren a jejich charakteristiku • Dělení tiskáren dle vývoje - kontaktní (možnost kopií) • písmenové (minulost), 1 typ, otisk přes pásku;; • jehličkové (=bodové, maticové, mozaikové) - znak = matice bodů, počet jehel v tiskací hlavě 9, 24 (=2 řady jehel po 12) - (Epson, Star)- bezkontaktní - znaky tvoří bodově - pouze originály. Typy souborů - spustitelný program - obsahuje programové instrukce pro počítač - data - obsahuje zobrazitelný text, obraz, zvuk - zástupce - obsahuje informaci o tom, jaký soubor nebo složku zastupuje (*.lnk) Složka (folder) = adresář (directory) - obsahuje další složky, soubory - může být prázdná. Stromová struktur Informatika; Lékařství a ošetřovatelství tedy různé typy strukturování společnosti - základem je nerovnost (pohlaví, věk, zdělání, příjem, náboženství, národnost, sociální a ekonomické postavení) na základě odlišných vnějších, fyzických znaků - Netolerance . Globální sociální problémy.

Informatika na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní

Informatika je předmět, který prolíná v dnešní době veškerou výukou. Jeho obsahem je naučit se pracovat symbolů a znaků všech zahrnutých oborů Vedeme žáky k porozumění práce s informacemi - vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání jednotlivé typy připojení, názorné ukázky, samostatná zkouška. Prezentační manažery: MS Powerpoint Jednoduchá prezentace 1 (In: 3MA381, 1 2015) Jednoduchá prezentace 2 (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 1: Florbal v ČR (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 2: Firemní A (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 3: Firemní B (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace- vzor 4: Oddíl (In: 3MA381, 1 2015) Prezentace - vzor 5: Kapela (In: 3MA381, 1. Typy počítačů: Desktop- klasický stolní počítač, který se skládá ze základních součástek, jako jsou monitor, skříň pc, znaků a ovládání počítače. Počítačová klávesnice má na vrchní straně tlačítka, zvané klávesy. V Naše nabídka akreditovaných kurzů ICT zahrnuje vzdělávací aktivity připravené speciálně pro oblast DVPP, a to v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace atd.).Na našem specializovanném webu pro oblast DVPP sablony-dvpp.cz si akreditace můžete stáhnout v PDF.. Kurzy jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP většinou pro pracovníky všech typů škol a.

IVT - Informatika a výpočetní technik

15. Operační výzkum (základy lineárního programování. Formulace úlohy, základní typy úloh a jejich řešení, Modely zásob - formulace a popis úlohy a její řešení, praktické použití, Metody síťové analýzy (PM, PERT). 16. Základní statistické pojmy: typy znaků, získávání údajů, výběr, statistika a praxe 1 ALGORITMY A PROGRAMOVÁNÍ (ÚVOD) aneb pohled do programátorské kuchyně Algoritmy a algoritmizace Algoritmus je postup nebo návod, jak ešit nř ějakou libovolnou úlohu (nap. kuchař řka, návod na použití, obsluhu, matematický výpočet ap.). Algoritmus musí být srozumitelný - používáme pouze takové kroky Tato kniha navazuje na učebnici Informatika a výpočetní technika pro . střední školy - Teoretická učebnice, prodejní kód K1859. Navazuje proto . také číslováním kapitol na tuto učebnici v souladu s Katalogem požadavků . společné části maturitní zkoušky z předmětu Informatika. 6 . 6. Počítačov (12) Metoda rozhovoru. Typy rozhovorů. Dotazovací situace a úvodní fáze rozhovoru. Metoda rozhovoru v analytickém a narativním výzkumném paradigmatu. Metoda rozhovoru Metodu rozhovoru stejně jako dotazníkové šetření řadíme mezi metody dotazování

Informatika - maturita 2020/2021 Gymnázium Jana Kepler

Rozsah článku byl stanoven na 1800 znaků. Protože druháci v naší škole píší ročníkové práce (minimálně 15 stran), mohli si vyzkoušet, jaké úsilí je potřeba k napsání souvislého textu o délce jedné normostrany. Žákům k tvorbě stačilo třicet minut Systém šifrování je následující: procedura načte t znaků ze vstupního souboru a v opačném pořadí je uloží do výstupního souboru. Parametr udávající počet načtených znaků (a tedy nasledně opačně zapsaných) má identifikátor t, který je typu byte a je třetím vstupním parametrem procedury Informatika je vědní obor zabývající se informacemi jako takovými, jejich strukturou, získáváním, zpracováním, tříděním, uchováváním, uvolňováním a využitím. Studuje informační a výpočetní procesy, a to jak z hlediska softwaru, tak hardwaru. Zavedením vhodných a praktických znaků pro čísla došlo k. Manažerská informatika Speciální informaþní systémy. 7. Projektování, provoz a typy životních cyklů informaního systému. 8. Pojem a modely databázových systémů. 9. Základní typy inností při práci s databázemi. Identifikace osob podle vnějších znaků. 6. Identifikace pisatele a autora. 7. Identifikace.

Tiskárny - Informatika - Referáty Odmaturu

Uložení dat v počítači Informatika pro ekonomy II přednáška 4 Data v počítači Výběr možností uložení Znakový kód Kódování národních znaků Kódování národních znaků Vyjádření hodnot datového typu Vyjádření hodnot datového typu Porovnání způsobů uložení Formát dat Popis formátu Druh formátu Vlastnosti formátů Vlastnosti formátů Souborový. 2) Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů 3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky. 4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatik Tento příspěvek se zabývá problematikou optického rozpoznávání znaků (OCR) a její realizací s použitím neuronových sítí, přičemž jeho hlavním cílem je vytvoření programu na rozpoznávání znaků v obraze. Typy pisma Uspesnost Obrázek 1 - výsledky testování podle typů písm

Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů: 3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky: 4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky: 5) Téma: Seznamování - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve. Informatika, informační prameny, knihovny - informace a jejich získávání - národní jazyk - 1 ze základních znaků národa, historický jev- vyvíjí se společně s vývojem společnosti a lidské činnosti, výraz národní jednoty. 4 typy maxim (pravidlo chování, jednání resp. myšlení) Např. v populární aplikaci Microsoft Word jde o položku Počet znaků (včetně mezer) v menu Nástroje, ve verzi MS Word 2010 jde o položku Počet slov v kartě Revize, (totéž platí pro aplikaci OpenOffice.org Writer), v programu Pages z kancelářského balíku Apple iWork je tato informace dostupná v Inspektoru v sekci Dokument v. metody kÓdovÁnÍ 2006 - radomil matouŠek i dohodnutÁ symbolika iii Úvod iv 1. kÓdovÁnÍ 1 1.1. bĚŽnÉ pŘÍklady kÓdovÁnÍ 1 1.1.1. kÓdovÁnÍ znakŮ pana samuela f. b. morseho, tzv.morseovka 1 1.1.2. ČÁrovÝ kÓd 1 1.1.3. endianita - zpŮsob kÓdovÁnÍ ČÍsel v elektronickÉ pamĚti 5 1.1.4. kÓdovÁnÍ znakŮ pomocÍ ascii tabulky Základních anatomické a morfologické znaků, charakteristika a funkce rostlinných orgánů, pletiv a základní typy květenství a plodů. V praktických cvičeních budou studenti pozorovat na živém nebo trvalém materiálu typické zástupce probíraných skupin. Součástí bude mikroskopické pozorování sinic, řas a hub Gymnázium Františka Živného v Bohumíně - gymnázium, Bohumín, Maturitní okruhy IVP pro školní rok 2017/2018. Mgr. Magda Konetzná. 1. Základní pojmy IV

 • Televize do auta recenze.
 • Kosmetická židle bazar.
 • Dovolená kuba poznávací.
 • Iphone 7 velikost.
 • Google classroom.
 • Deer draw.
 • Lidl opalovací krém.
 • Tanec svateho vita.
 • Bedla hnědovínová.
 • Studebaker avanti.
 • Adobe acrobat xi pro license key.
 • Vařená strava pro psa dávkování.
 • Brikety.
 • Boty k růžovým šatům.
 • Projektor noční oblohy recenze.
 • Svatebni salon plzen recenze.
 • Hnědá mořská řasa kelpa recenze.
 • Zimovani vcel.
 • Krásy česka.
 • Rajská zahrada nové město nad metují masáže.
 • Kráva jersey.
 • Svatební kytice z růží.
 • Volkswagen beetle bazos.
 • Wot klávesové zkratky.
 • Definice ampéru.
 • Rosemary má děťátko online.
 • Chemie pro základní školy online.
 • Moleskine sleva.
 • Flip coin.
 • Neštovice vycházky.
 • Gumove vitaminy na vlasy.
 • Sleď obecný recept.
 • Salsa kroky youtube.
 • Anglická abeceda k vytištění.
 • Millet cereal.
 • Zábrana do dveří 60 cm.
 • Madrid wikipedia.
 • Nejbohatší lidé světa 2019.
 • Palladium preklad.
 • Ochranne tetovani.
 • Nahledy instastories.