Home

Chrám hatšepsut

Chrám má terasovitý ráz a byl celý postaven z vápence, který pod egyptským sluncem světle září a nenechá tak vyblednout vzpomínky na pozoruhodnou vládkyni.Chrám byl ozdoben kolosálními sochami, které zobrazovaly Hatšepsut jako žijící Osiris (to byl egyptský bůh podsvětí) Zádušní chrám královny Hatšepsut. Nejimpozantnější stavbou západních Théb je bezesporu zádušní chrám královny Hatšepsut, nazývaný též jako Džeser-Džeseru neboli Nejposvátnější z posvátných. Terasovitý chrám se nachází nejseverněji ze všech staveb v Dér el-Bahrí a byl navržen architektem Senenmutem Zádušní chrám královny Hatšepsut. Dér el-Bahrí (v překladu Severní klášter) leží naproti Karnaku (Ipetisut), na západním břehu Nilu v amfiteátru, který lemují skalní útesy (součást Libyjského pohoří). Na jihu je amfiteátr uzavřen asi nejposvátnějším vrcholem tzv. Západní horou Chrám královny Hatšepsut - Džeser-Džeseru Pod horou El-Quorn stojí nádherný chrám královny Hatšepsut. Postaven je ve skalní zátoce a je sestaven ze tří obrovských stupňovitých teras, které spojují nájezdy či rampy. Každá z teras je lemována sloupy, prostřední má po stranách dvě kaple

Chrám královny Hatšepsut . Stavba byla chrámem a zároveň hrobem královny Hatšepsut. Pochází z doby 18. dynastie, tzn. období roku 1550-1291 př. n. l.. Jak již název chrámu napovídá, dala jej vybudovat královna Hatšepsut na základě návrhu stavitele Senenmuta Zádušní chrám královny Hatšepsut neboli Dér al-Bahrí patří mezi turisty frekventovaná místa.V překladu jde o svatý klášter, o kterém si staří Egypťané mysleli, že jde o takzvaný práh mezi pozemským a posmrtným životem.. Místo posledního odpočinku oblíbené vladařk Chrám královny Hatšepsut je zčásti vytesán do skalisek, takže působí, skoro jako by jej vybudovala samotná příroda. Chrám královny Hatšepsut se rozkládá na třech terasách, které se opírají o stěny, po jejichž stranách stojí sloupořadí a jsou vzájemně propojeny hlavní vzestupnou rampou Rekonstruovaný chrám královny Hatšepsut ( Džeser-Džeseru či Nejposvátnější z posvátných) stojí na úpatí 300 metrů vysoké skalní stěny. Je to v lokalitě Dér el-Bahrí na západním břehu Nilu nedaleko města Luxor. Hurghada je odsud vzdálená asi 270 kilometrů, Marsa Alam ještě o 100 kilometrů dále Hatšepsut se snažila rozvíjet hlavně stavební činnost. V Amonově chrámu v Karnaku nechala vystavět osmý pilon. K dalším památkám patří chrám bohyně Pachet, který se nalézá v Bení Hasanu poblíž Abú Korkasu, dále pozůstatky Horova chrámu ve Vádí Halfě u druhého nilského kataraktu

Chrám královny Hatšepsut. Nedaleko Luxoru a Údolí králů máte možnost shlédnout ještě jedno velmi zajímavé místo. Je to chrám královny Hatšepsut, který ve svých kresbách připomíná její slavné poselství do Somálska. Jde o zádušní chrám jejího veličenstva královny Hatšepsut Chrám královny Hatšepsut se nachází pod útesy Dér el- Bahari na západním pobřeží Nilu nedaleko Údolí králů v Egyptě.Chrám je zasvěcen bohu slunce Amon-Ra a leží v blízkosti chrámu Mentuhotepa II., jenž sloužil jako předloha k chrámu královny Hatšepsut a v pozdějších dobách také jako lom Chrám královny Hatšepsovet (Hatšepsut) Jen kousek od Údolí králů a Luxoru se nachází další významná památka, kterou by bylo škoda pominout. Jde o zádušní chrám královny Haršepsut - Deir el-Bahri. Jde o onu známou královnu, která se po smrti svého manžela / bratra faraona Thutmose II. zmocnila vlády (ačkoliv farao měl syna s jinou ženou - nakonec ji nechal. Skalní chrám z doby vlády královny Hatšepsut objevil v egyptském Gebeleinu tým polských archeologů z Varšavské univerzity. Má dvě místnosti a je ve velmi špatném stavu. Už v době starověku byl totiž vystaven pustošení Hatšepsut zorganizovala výpravu do tajemné země Punt, která pravděpodobně ležela na pobřeží Rudého moře v Arábii nebo na východním pobřeží Afriky. Egypťané odtud dováželi kadidlo a parfémy, které se používaly při uctívání bohů. Chrám Hatšepsut v Dér el-Bahr

Hatšepsut vládla mírumilovně, přinesla zemi blaho a rozkvět, podporovala obchod a umění, vypravovala expedice k Sinaji. Její oblíbenec kancléř a architekt Senenmút, zbudoval nádherný chrám boha Amóna v Dér el-Bahrí u Théb. Hatšepsut je zde všude představována jako faraonka s připevněným vousem - symbolem důstojnosti Chrám postavený před 3500 lety pro královnu Hatšepsut. Královna Hašepšut byla manželkou faraona Tutmose III , který měl chrám v těsném sousedství. Věhlas Chrámu královny Hatšepsut stoupl v 60. letech minulého století, kdy byl po 20 letech rekonstrukčních prací polských archeologů zpřístupněn pro veřejnost a stal se.

Hatšepsovet, někdy také jmenována Hatšepsut, byla královnou Egypta v letech 1473 - 1458 před naším letopočtem. Byla šestým vládcem 18. dynastie. Její význam spočívá hlavně v tom, že se odvážila kroku, na který si nikdy před ní netroufla žádná královská manželka a to uzurpovat královskou moc pro sebe a stát se. Hatšepsutin chrám byl celý postaven z vápence a byl navržen jako systém teras vedoucích do kolonád kolem ústřední přístupové rampy. Jsou zde tři velká nádvoří, které spojuje soustava plošin Chrám královny Hatšepsut je považován za polo-rockový. Jeho přízemní pokoje jsou v něm spojeny se svatyní, vytesanou do skal. Chrám se skládá ze tří terasových schodů, které se tyčí nad sebou a jsou spojeny jemnými schodovými rampami. Dolní terasa chrámu Chrám byl bohužel významně poničen hned nástupcem královny Hatšepsut. Archeologové stavbu objevili v roce 1891. Kvůli jejímu špatnému stavu musela proběhnout řada restaurátorských prací, dnes však můžeme obdivovat vzhled, jaký měla v dřívějších dobách. Popis Hatšepsutina chrámu. Rozlehlý chrám je postaven z. Královna Hatšepsut. délka videa 02:48. Ukázka popisuje vládu královny Hatšepsut a ukazuje památky, které se po ní zachovaly

Chrám královny Hatšepsut - Egypt-Web

Chrám Královny Hatšepsut http://www.explode.cz/egypt/chram-kralovny-hatsepsut Chrám královny Hatšepsut se nachází v oblasti Luxoru, blízko Údolí králů, a. Chrám postavený před 3500 lety pro královnu Hatšepsut. Královna Hašepšut byla manželkou faraona Tutmose III , který měl chrám v těsném sousedství. Věhlas Chrámu královny Hatšepsut stoupl v 60. letech minulého století, kdy byl po 20 letech rekonstrukčních prací polských archeologů zpřístupněn pro veřejnost a stal se. Chrám královny Hatšepsut je jedním z výrazných světových architektonických děl. Možná ještě pozoruhodnější je ale žena, která ho dala postavit. Pod příkrým, drsným útesem v Dér el-Bahrí reprezentuje zádušní chrám královny Hatšepsut jednu z nejmimořádnějších vládařek egyptské historie

Zádušní chrám královny Hatšepsut, stojící za velkými srázy blízko západního břehu Nilu, který je znám také jako Dér al-Bahrí, je zasvěcený bohu Amonovi-Re, bohu Slunce. Chrám, který navrhl architekt jménem Senemut, je jedinečný tím, že je postaven v duchu klasické architektury. Povšimněte si dlouhé terasy opatřené sloupovím s výškou až 30 metrů. Chrám královny Hatšepsut. V nádherném přírodním amfiteátru z načervenalých skal zsvěceném bohyni Hathoře stojí celkem tři chrámy, které se v době, kdy je oslnivé světlo slunce nejintezivnější, zcela strácejí na pozadí sklaních stěn. Je tu i tzv Chrám královny Hatšepsut (Dér al-Bahrí) Dér al-Bahrí nebo chcete-li zádušní chrám královny Hatšepsut je dalším turisticky frekventovaným místem v Egyptě Zádušní chrám královny Hatšepsut. Zádušní chrám královny Hatšepsut se nachází v oblasti nazývané Deir el Bahri.Staří Egypťané říkali Deir el Bahri Džeser džeseru, což v překladu znamená nejsvětější ze svatých.Chrám byl postaven ve stylu chrámů, které v Der el Bahri vybudoval faraon Nebhepetre Mentuhotep (11. dynastie) Chrám královny Hatšepsut se nachází v oblasti Luxoru, blízko Údolí králů, a je to jedna z nejlépe zachovaných památek v Egyptě

Chrám královny Hatšepsut (Dér al-Bahrí) | Last Minute Katalog

Chrám královny Hatšepsut (vládla asi 1479-1458 př.n.l.) zádušný chrám královny Hatšpsut v Dér el-Bahrí zbudoval zřejmě její milenec Senenmut. Dcera zmíněného Thutomose I. a nevlstní sestra a zároveň i manželka Thutmose II Hatšeput byl nejdéle vládnoucí faraonkou v Egyptě, vládnoucí po dobu 20 let v 15. toletí B.C. Je považována za jednoho z nejúpěšnějších faraonů Egypta.Hatšeput e narodil kolem roku 1508 nl. Počínaje rokem 1478 nl vládla nad Egyptem královna Hatšeput déle než 20 let. Ona loužila jako královna podél jejího manžela, Thutmoe II, ale po jeho mrti, ona prohlašovala. Chrám královny Hatšepsut můžete vidět zčásti vytesaný do skalisek z druhé strany Údolí králů. Město Asuán Velice zajímavý je výlet do města Asuán, které se nachází přes 900 km na jih od Káhiry. Doporučujeme vám navštívit město v zimních měsících, kdy je v Asuánu sucho a teplo a teplota obvykle nepřekročí. Chrám královny Hatšepsut je zčásti vytesán do skalisek, takže působí, skoro jako by jej vybudovala samotná příroda. Chrám královny Hatšepsut se rozkládá na třech terasách, které se opírají o stěny, po jejichž stranách stojí sloupořadí a jsou vzájemně propojeny hlavní vzestupnou rampo Chrám královny Hatšepsut:-) V nádherném přírodním amfiteátru z načervenalých skal zsvěceném bohyni Hathoře stojí celkem tři chrámy, které se v době, kdy je oslnivé světlo slunce nejintezivnější, zcela strácejí na pozadí sklaních stěn

Egyptské památky - Chrám královny HatšepsutEgypt-Marsa Alam, Karnak, Luxor, Nil, Chrám královny

Chrám královny Hatšepsut Navštívily jsme tento chrám v červenci a místo, kde chrám leží je úžasný. Je úchvytný zvenku než zevnitř, čekala jsem, že uvidím něco velkolepého, ale uvnitř toho moc k vidění nebylo Chrám královny Hatšepsut. Zádušní chrám, jenž najdeme v archeologické lokalitě Dér el-Bahrí nedaleko Luxoru. Chrám byl objeven v roce 1891 a postupně došlo k jeho obnově. Roku 1997 byl cílem teroristického útoku a tak je v současné době velmi pečlivě hlídaný Temple of Hatshepsut at Deir el Bahari: Chrám Hatšepsut - Na webu Tripadvisor naleznete 3 417 recenzí zákazníků, 4 584 fotografii a výhodné nabídky pro Luxor, Egypt 2010_04_21 EGYPT Edfu, chrám Hatšepsut, Memnonovy kolosy. V noci jsme přistáli v Edfu a hned ráno jdeme na prohlídku nejzachovalejšího chrámu v Egyptě z doby Ptolemaiovců. Bohužel, nejsme historici, tak nám ty chrámy už trochu splývají..

EGYPT - Jeden z najkrajších chrámov bol sčasti zničený žiarlivým synom. Zádušný chrám kráľovnej Hatšepsut sa nachádza na západnom brehu Nílu, pri Dél el-Bahrí v Egypte. Bol postavený na počesť kráľovnej Hatšepsut, nevlastnej matky faraóna Thutmosa III., ktorá po dve desaťročia vládla krajine Chrám královny Hatšepsut, architektonický div, je dílem geniálního architekta Senenmuta. Když královna nastoupila na trůn, potřebovala se opřít o oddané poradce. Nejdůležitějším z nich byl Senenmut. Původně byl jen úředníkem ze skromných poměrů, za vlády královny Hatšepsut však dosáhl oslnivého vzestupu Jedná se však o chrámový komplex a třebaže hlavní chrám byl zasvěcen Eset, nacházeli se v něm i další svatyně. Poté bude možnost si prohlédnout nedokončený obelisk královny Hatšepsut ve staroegyptském lomu. Další na programu je romantická projížďka felukou, ze které lze pozorovat nádherná panoramata Asuánu Hatšepsut alebo Hatšepsovet bola kráľovná v starovekom Egypte. Patrila do 18. dynastie a bola v poradí piatym faraónom tejto dynastie. Vládla v rozmedzí prib.. Stažení royalty-free Chrám královny Hatšepsut nedaleko Luxoru v Egyptě stock fotografie 96582978 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací

Dér el-Bahrí - Wikipedi

 1. Stažení royalty-free Chrám královny Hatšepsut v luxor egypt stock fotografie 2091841 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací
 2. Dnes se spolu vydáme na jeden z nejoblíbenějších výletů v Egyptě. Za pouhý jeden den můžeme objevit pradávné poklady egyptské historie. Podíváme se do slavného Údolí králů, na Memnonovy kolosy, chrám královny Hatšepsut a chrámový komplex v Karnaku
 3. Hatšepsut byla panovnicí 18. dynastie a v Egyptě vládla v první polovině 15. století před naším letopočtem. Jeho otec byl Thutmose I., jenž byl zřejmě prvním králem, který si postavil hrobku v Údolí králů. Jeho nástupcem se pak stal syn Thutmose II., jenž byl zároveň nevlastním bratrem i manželem Hatšepsut
 4. Najpozoruhodnejšou z budov kráľovnej Hatšepsut je určite zádušný chrám v komplexe Dér el-Bahrí vybudovaný na západnom brehu rieky Níl a považuje sa za jeden z najväčších architektonických divov starého Egypta
 5. chrám Hatšepsut. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení.
 6. Polští archeologové zkoumají poškozené nápisy a reliéfy. Zavří­t reklam
 7. Hatšepsut nastupuje na egyptský trůn a musí všechny přesvědčit, že i žena dokáže spravovat zemi a vládnout jí. Přes intriky nepřátel, sabotáže na stavbě paláce a vzpouru v jižních oblastech se jí to podaří. stavícího velkých chrám pro panovnici v Dér-... více. Doporučené štítky starověký Egypt královny.

Podmínky: Skalní chrám Hatšepsut Použij materiály: stone, sandstone, sand, dřevo, sklo. Detaily úkolu: Ono kromě otroků a jejich bohů v Egyptě byla i spousta lidí. A ti museli mít kde bydlet. Proto máš za úkol postavit malebnou obytnou čtvrť s 12 malými domky, které budou mít přízemí a jedno patro s terasou. Obyvatelé. Luxorský chrám, Karnak, Memnonovy Kolosy, Chrám královny Hatšepsut a Údolí králů, to jsou hlavní lákadla, která jde jen velmi komplikovaně vecpat do jednodenního výletu. Respektive lze to, ale je to náročné. Memnonovy kolosy můžete vyfotit bez lidí bez obtíží téměř kdykoliv Chrám kráľovnej Hatšepsut. Chrám kráľovnej Hatšepsut je čiastočne vytesaný do skál, posobí skoro tak, ako by bol vybudovaný samotnou prírodou.Chrám kráľovnej Hatšepsut sa rozkládá na troch terasách, ktoré sa opierajú o steny u ktorých stojá stlporadia, ktoré sú vzájomne prepojené hlavnou zdvýhajúcou sa rampou. Chrám kráľovnej Hatšepsut tvorí tri terasy.

Luxor s mnoha chrámy, jako je Karnak, Luxorský chrám, Medínit Habu, chrám Hatšepsut a Údolí králů, kde se nacházejí překrásné hrobky, včetně té nejslavnější, Tutanchamónovy. A také by měl vidět chrám v Edfu, Kom Ombo, Abú Simbel a Asuán. Mojžíšova hora a klášter sv. Kateřiny - druhá nejvyšší hora Egypta Podrážděnou kůži si Hatšepsut († 1458 př. n. l.) potírá mastným krémem z malého flakónku. Mast po chvíli začíná působit a Hatšepsut vydechne úlevou. 3500 let starý flakónek, nalezený v její hrobce, skončí ve sbírce Egyptského muzea bonnské univerzity

Zádušní chrám královny Hatšepsut Starověký Egyp

 1. A právě tyto památky na západním břehu dnes navštívíme. Budou to chrám Ramesse III. v Medinet Habu, Údolí královen, vesnice starověkých kameníků el Medina, hrobky šlechticů, Ramesseum, Údolí králů a chrám královny Hatšepsut. Většina z vessétských památek se rozkládá mimo tzv. záplavovou zónu
 2. Později navštívíme chrám Hatšepsut v El Deir El Bahary. Impozantní chrám je zasvěcený královně Hatšepsut, jediné ženské faraonce. Chrám vystupuje z pouštní pláně s několika terasami. Nakonec si užijete volného času v Luxoru třeba na nákupech a pak se už vydáme zpět do hotelu v Hurghadě
 3. Chrám královny Hatšepsut je postaven na upatí ohromného skalního masívu a celá stavba tak působí ohromujícím způsobem. Cestou zpátky na parkoviště je nutné projít kolem řady krámků se suvenýry. Prodavači se nám všemožně snažili nějaké to zboží prodat. Neuspěli
 4. Chrám královny Hatshepsut, stejně jako další budovy v těchto místech, byly těžce poškozeny lupiči. A v době křesťana se to stalo koptským klášterem. Takže moderní jméno. Deir al-Bahri znamená severní klášter. Slavný architekt, který postavil chrám královny Hatšepsut
 5. Buďte součástí největší české sociální sítě zaměřené na sdílení fotografií
 6. Dér el Bahrí - Chrám královny Hatšepsut - Memnonovy kolosy - Zádušní chrám Amenhotepa III. - Ramesseum - Chrám Ramesse III. - Medinet Habu - Dér el Medina. Na západním břehu Nilu naproti městu Luxor leží tzv. Thébská nekropole, město mrtvých.Zde můžete navštívit hrobky faraónů v Údolí králů nebo místa posledního odpočinku jejich něžnějších protějšků v.

Chrám královny Hatšepsut - Egyp

Hatšepsutin zádušní chrám byl nazýván Džeser džeseru, neboli Nejsvětější svatyně. Nachází se v těsné blízkosti chrámu Mentuhotepa II., kterým byl také jistě architektonicky inspirován. Architektem byl královský správce a Hatšepsutin oblíbenec Senenmut Chrám královny Hatšepsut / Hatshepsut Temple >>> +25° 44' 15.60, +32° 36' 28.57 Hatšepsut byla královna 18. dynastie, která vládla v letech 1479/1473 - 1458/1457 př. n. l. starověkému Egyptu. Hatshepsut was the queen of the 18 th dynasty governed the ancient Egypt in years 1479/1473 - 1458/1457 b. C Chrám královny Hatšepsut se nachází pod skalními útesy na západním břehu Nilu poblíž Údolí králů v Egyptě. Chrám je zasvěcen bohu Slunce Amonovi. Nechala jej postavit sama královna jakožto svůj zádušní chrám. Stavba stojí na třípodlažní terase a je součástí skalního amfiteátru Chrám královny Hatšepsut. Chrám královny Hatšepsut. Datum: 27. 3. 200 Chrám Hatšepsut, Egypt - Rodon Vzrůst mravnosti a morálky je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti. Daniil Andrejev Fond Daniila Andrejeva. Úvod; Ikony. Ikonomalba (úvod do problematiky) (4) Byzanc a Řecko - historický přehled (10) Rus a Rusko - historický přehled (10

Nový teleobjektiv M.Zuiko Digital ED 150-400mm 05.11.2020. Nová malá kamera Canon ML-105 EF natáčí i 04 Egypt - Chrám královny Hatšepsut v Der el-Bahrí 03-2017. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. 04 Egypt - Chrám královny Hatšepsut v Der el-Bahrí 03-2017. Fotky; O albu; Fotodárky Akce; 0. Chrám je zdoben reliéfy a nástěnnými malbami. Po obědě pokračuje plavba lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlídka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: Horovi se sokolí hlavou a krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky dvojímu zasvěcení je chrám často nazýván 'dvojitým chrámem'. Následuje přesun do Asuánu Chrám je zdoben reliéfy a nástěnnými malbami. Po obědě pokračuje plavba lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlídka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: Harverovi se sokolí hlavou (též znám jako Hor) a krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky dvojímu zasvěcení je chrám často nazýván dvojitým chrámem Chrám královny Hatšepsut. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení.

Královnin chrám Hatšepsut nechala vztyčit v Karnaku dva obelisky. Karnak je velechrámem boha Amona. Tyto obelisky byly zhotovené z jediného kusu kamene a byly zvednuty pouze s pomocí lan. Výškou i vahou převyšovaly všechny do té doby vybudované. Jejím hlavním dílem bylo vystavění svatyně a zádušního chrámu v Dér el-Bahrí Luxor - Zádušní chrám královny Hatšepsut. KAPA deska 10 mm přidělány háčky k okamžitému zavěšení. Profesionální tisk na kvalitní saténový fotopapír kašírovaný na extrémně lehkou desku Kapa. Fotografie u produktu jsou jen náhledové. U Vás doma bude výsledek jiný k okolnostem osvětlení a designu Vaší místnosti Pokračujte v prohlížení. Další alba autor Pátek: Po snídani uvidíte Údolí králů; chrám královny Hatšepsut; zastavíte se u Memnonových kolosů a v dílně na výrobu alabastru. Navštívíte i Údolí králo ven; kde můžete obdivovat nádhernou zachovalou výzdobu hrobek královen

Egyptské památky - Chrám královny Hatšepsut

- tento den navštívíte Údolí králů, chrám královny Hatšepsut, zastavíte se i u Memnonových kolosů a v dílně na výrobu alabastru. V podvečerních hodinách navštívíte chrám v Luxoru. a budete si jej moci prohlédnout za fascinujícího večerního osvětlení. Sobota Zádušní chrám královny Hatšepsut Zádušní chrám královny Hatšepsut stojí na úpatí vysoké skalní stěny v lokalitě Dér el-Bahrí nedaleko města Luxoru. Architekt Senenmut ho rozdělil do tří teras - spodní obklopovaly kvetoucí zahrady a plantáže papyru, střední v podobě kolonády doplňuje dvojice kaplí po. El-Bahri chrám Deir Complex (také hláskoval Deir el-Bahari) obsahuje jeden z nejkrásnějších chrámů v Egyptě, snad na světě, postavený architektů New království Pharaoh Hatšepsut v 15. století před naším letopočtem. Tyto tři Kolonádového terasy této krásné struktury byly postaveny v příkrém půlkruhu útesů na západním břehu Nilu, střežící vchod do.

Chrám královny Hatšepsut

Chrám královny Hatšepsut - byla druhou doloženou královnou Egypta. Možná jste slyšeli, že se v dávných dobách nechávala vyobrazovat jako muž. Chrám královny Hatšepsut Edfu - chrám ve kterém pobývala Kleopatra, zasvěcený Horovi z Behdetu - bůh nebes, slunce a světla Chrám hatšepsut na obrazech myloview. Nejlepší kvality obrazy, , fototapety, nálepky, plakáty. Chcete si vyzdobit svůj domov? Pouze s myloview Hatšepsut 4 - Egypt - Marsa Alam. 0. Domů Chrám je zdoben reliéfy a nástěnnými malbami. Po obědě pokračuje plavba lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlídka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: Horovi se sokolí hlavou a krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky dvojímu zasvěcení je chrám často nazýván dvojitým chrámem

Chrám v Karnaku - Goldibis

Egypt 2012-výroba alabastru,chrám královny Hatšepsut,loď(plavba po Nilu),Edfu(chrám boha Hora),Kom Ombo(chrám+mumie krokodýlů) tonikoplik • Sledovat Komentovat je možné jen po přihlášení se k účtu Chrám královny Hatšepsut Autor: DJMcCrady Údolí v zátoce u místa Dér el-Bahrí (nebo také Deir el-Bahari, v překladu Severní klášter), označovali staří Egypťané jako Džeseru - svaté místo, o kterém si mysleli, že je prahem mezi pozemským a posmrtným životem Zádušní chrám královny Hatšepsut . Lokalita Del el Bahri, ve které se rozprostírá jeden z nejznámějších egyptských chrámů, zádušní chrám královny Hatšepsut, se nachází na západním břehu řeky Nil v Luxoru. Celá oblast byla zasvěcena bohyni Hathor, které je také zasvěcen zádušní chrám

Tady se nachází Chrám královny Hatšepsut. Vláčkem popojedeme z parkoviště autobusů ke vstupní rampě. Po ní vycházíme do prvního patra, na levé straně je kaple Hathor s chodbou vedoucí do skály a zasvěcovacím místem na pravé straně. Pokračujeme do horního patra, kde naproti vchodu je průchod dovnitř do hory, doprava. Alba; Videa Nové; Lidé; Kategorie. Last minute zájezdy Hatšepsut 4 - Egypt - Hurghad Amonův chrám v Karnaku je monumentární komlex, jaký nemá obdoby nikde na světě. Nebyl vystavěn jako jednoznačná stavba, ale byl budován a dotvářen po dobu více než dva tisíce let, po dobu téměř celé dlouhé historie Egypta. Chrám v Karnaku je obrovská množina svatyň, domů, pylonů, soch, katedrál a obelisků. Všechny. Chrám královny Hatšepsut V nádherném přírodním amfiteátru z načervenalých skal zsvěceném bohyni Hathoře stojí celkem tři chrámy, které se v době, kdy je oslnivé světlo slunce nejintezivnější, zcela strácejí na pozadí sklaních stěn

Luxor z Marsa Alam – Výlety z Hurghady

Egypt :: Chrám královny Hatšepsut

Tento chrám je tvořen několika terasami a splývá s vápencovými skalami. Chrám byl zasvěcen královně Hatšepsut, která byla jediným ženským faraonem. Při cestě zpět na letiště se zastavíme na krátkou chvíli u Memnonových kolosů, dvou obrovských soch, které představují Amenhotepa III Egypt-Marsa Alam, Karnak, Luxor, Nil, Chrám královny Hatšepsut, Memnonovy kolosy. Fotky; O albu; Fotodárky 23. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Vytvořte z alba: Fotoknihu Pexeso Kalendář Fotky Obsah pokračuje za reklamou. Pokračujte dolů pro další obsah. Egypt - údolí králů,alabastrová dílna, chrám královny hatšepsut, údolí královen. Fotky; O albu; Fotodárky Akce. 2010-05-21 11 EGYPT chrám královny Hatšepsut. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. 2010-05-21 11 EGYPT chrám královny Hatšepsut. Fotky; O albu; Fotodárky 0. 0.

Zádušní chrám královny Hatšepsut - FISCHE

Informace o hoteluHurghada - Luxor - Karnak - Údolí králů - Edfu - Kom Ombo - Asuán - Philae -Asuán - Hurghada Program zájezdu 1. den: Česká republika Chrám královny Hatšepsut tvoří tři terasovitá nádvoří, spojená rampami. Architektem chrámu byl Sinmud a alej, která k němu vede, byla původně lemována keři a stromy, přivezenými z cest. Na kolonádách v přízemí je znázorněna přeprava dvou obelisků z asuánských dolů do chrámu v Karnaku Náš názor Chrám v Karnaku, největší a nejúžasnější. Největším chrámovým komplexem a pamětihodností celého faraonského Egypta je chrám v Karnaku s proslulou sloupovou síní, svatým jezerem a tajemnými hieroglyfy. Jeho prohlídka probíhá proti chronologii času, neboť novější stavby leží u dnešního vchodu a starší z dob Střední říše se nacházejí v.

Hatšepsut - Egypotologie

Informace o hoteluMarsa Alam - Luxor - Karnak - Údolí králů - Edfu - Kom Ombo - Asuán - Philae -Asuán - Marsa Alam Program zájezdu 1. den: Česká republik Ke stažení Free fotobanka : stěna, památník, socha, pilíř, Egypt, sochařství, umění, chrám, svatý, řezba, Hatšepsut, hartor, dávná historie 2448x3264. Údolí králů, chrám Hatšepsut, Luxo Hatšepsut 5 - Egypt - Hurghad HATŠEPSUT 5 11 DNÍ - Egypt - Marsa Alam. 0. Chrám je zdoben reliéfy a nástěnnými malbami. Po obědě pokračuje plavba lodí do Kom Ombo, kde je plánována prohlídka chrámu zasvěcenému dvěma bohům: Horovi se sokolí hlavou a krokodýlímu bohovi Sobekovi. Díky dvojímu zasvěcení je chrám často nazýván dvojitým chrámem

Chrám bohyně Hatšepsut - Afrikou

9. Chrám bohyně Hatšepsut a profilovaný detail fasády Hatšepsutin chrám je přilepen na horský masiv a částečně zapuštěn přímo do skály. Cesta k němu vedla územím osázeným tamaryškovým hájem. V současnosti je toto území tvořeno pouze suchou, vyprahlou krajinou bez jakýchkoliv rostlin Ke stažení Free fotobanka : písek, sníh, architektura, palác, památník, starověký, Egypt, klášter, Luxor, Hatšepsut, dávná historie, egyptský chrám.

Chrám KarnakMešita Mohameda Aliho v KáhiřeChrám SakkaraTajemství památek starověkého Egypta: Vydejte se poKáhira
 • Příznaky komplikací periferní žilní kanyly.
 • Morfin 15 mg.
 • Ipad 2018 stylus.
 • Kvílení csfd.
 • Ploty pardubice.
 • Xperia z5.
 • Novoročenka.
 • Typ protenor.
 • Holínky dámské nízké levně.
 • Seznam vypsaných veřejných zakázek.
 • Ford focus recenze 2017.
 • The severn.
 • Šetrný melír.
 • Lego 10715 navod.
 • Daiquiri recept.
 • Toyota camry 2019.
 • Citrusy prodej ostrava.
 • Vosy délka.
 • Zombie slepice.
 • Choroby tuje.
 • Lepeni oci pri operaci.
 • Krůtí křídla v alobalu.
 • Chevrolet camaro 1967 prodej.
 • Výživová pyramida 2018.
 • Herbalife nutrıtıon recenze.
 • Utahovací moment šroubů kol ford.
 • Mac keyboard shortcuts.
 • Zmena pigmentu v tehotenstvi.
 • Základní elektronické součástky.
 • Free tattoo font space.
 • Regenerace po ctyricitce.
 • Ally lady gaga.
 • Kyslíkový přístroj pro domácí použití.
 • Vikingský prsten.
 • Jak upravit text v pdf.
 • Druhy pokeru.
 • Chosé jméno.
 • Bajka na přísloví.
 • James hewitt otec harryho.
 • Smart brabus cena.
 • Jak sestavit jídelníček na týden.