Home

Diskontovaný dluhopis

Diskontovaný dluhopis

Dluhopis s nulovým kuponem, diskontovaný dluhopis nebo jednoduše Zero bond.Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto cenného papíru a kdy a proč se používá?. Od klasického dluhopisu se diskontovaný dluhopis (Zero bond) liší dvěma skutečnostmi.Za prvé, investoři jej nakupují za nižší cenu, než je jeho jmenovitá hodnota, a za druhé, výnos jim není vyplácen průběžně. Pokud je diskontovaný dluhopis krátkodobý - účtuje se stejným způsobem, jen místo účtu 065 je účet 253 k obchodování či 256 pokud chci držet do splatnosti. Stejně musím rozpočítat hodnotu od pořízení do splatnosti a postupně zvyšovat BRUTTO Dluhopis diskontovaný - Příklady - Účetní a daňový portál - KDYŽ CHCEŠ VĚDĚT VÍC Dne 1. února roku 2015 nakoupila právnická osoba dluhopis za cenu pořízení 97 000 Kč, se jmenovitou hodnotou 100 000 Kč. Původní nižší emisní kurs činil 88 000 Kč a výnos z dluhopisu 12 000 Kč. Dluhopis byl emitován 1

Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu zdroj financování, aniž by si. Diskontovaný dluhopis úročil za období listopad 2011 až listopad 2012 nezdaněnými 2 %. Tedy i přes nulovou daň z příjmů z dluhopisu, nebyla pokryta diskontním dluhopisem roční inflace v roce 2012. V roce 2011 byla inflace 1,9 % Příklad Pořízení dluhopisu Účetní jednotka pořídila diskontovaný dluhopis firmy X se splatností v témž roce, který má záměr držet do splatnosti. Jmenovitá hodnota je 100 000 Kč a pořizovací cena byla 90 000 Kč, rozdíl 10 000 Kč je úrokem Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv. diskontovaný prémiový. Mezi dluhopisy existují také zvláštní typy, jako například sběrný dluhopis, což je listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se určitým počtem kusů podílí několik emitentů, konvertibilní (vyměnitelný) dluhopis, který dovoluje za určitých podmínek výměnu za akcie nebo za jiný dluhopis emitenta.

Diskontované (bezkupónové dluhopisy) - Účetnictví a mzd

Přehledná nabídka dluhopisů umožní investorovi učinit zodpovědné rozhodnutí a nakoupit korporátní dluhopisy do svého investičního portfolia Aktuality. Nový firemní dluhopis [Renome] 1.12.2020 - 17:00 Emitent v Německu rozšířil síť obchodů, kam dodává své výrobky [Soyka] 19.11.2020 - 13:38 Nový firemní dluhopis [Soyka] 5.11.2020 - 15:3 Dluhopis diskontovaný - Příklady - Účetní a daňový portál - KDYŽ CHCEŠ VĚDĚT VÍC Dluhopis byl emitován 1. 8.2009 aje splatný 31. 7. 2010, úrok je splatný při splatnosti dluhopisu. Pro zaúčtování nákupu dluhopisu bude použit syntetický účet 256/1 - Dlužné cenné papíry AKREDITFIN akreditovaná osoba ČNB k pořádání zkoušek podle zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru. Akreditace a certifikace a kategorie zkoušek - nabízíme E-learning zdarma souhrnná, kombinovaná zkouška

Dluhopis diskontovaný - Příklady - Účetní a daňový portál

 1. ální hodnota, anebo dluhopis obchodovaný na sekundárním trhu, jehož cena je nižší než emisní. Dluhopis se považuje za diskontovaný, pokud má nižší úrokovou sazbu, než je aktuální tržní sazba, a tím pádem se prodává.
 2. isterstvo právo ukončit upisovací období dříve. Očekávají se i novinky, vedle pětiletého kuponového a reinvestičního dluhopisu bude vydán i 1,5letý diskontovaný dluhopis a.
 3. diskontovaný dluhopis. Seřadit podle: čtenosti | chronologicky | hodnocen í. Kalousek si od vás půjčí 10 miliard..
Státní spořicí dluhopisy

Dluhopis - Wikipedi

Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2014. Zkrácený název: SSD-D ČR, 14 II. Pořadové číslo emise: 79. Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) Emisní kurz: 97,50 % (slovy: devadesát sedm a půl procenta) jmenovité hodnoty. Forma dluhopisu: cenný papír na doručitel Nabízí se čtyři typy dluhopisů. Tři stávající typy dluhopisů známé z pilotní emise zůstávají v nabídce. (krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční. Nový, protiinflační dluhopis, bude mít sedmiletou dobu splatnosti Dále v nabídce zůstává osmnáctiměsíční diskontovaný dluhopis (zerobond), který nenese žádný úrok, ale výnos je dán rozdílem mezi upisovací cenou a jmenovitou hodnotou. Tento diskont oproti jmenovité hodnotě činí tři procenta. Ale pozor, pro srovnání se spořicím účtem nebo termínovaným vkladem nesmíme zapomenout. Osmnáctiměsíční diskontovaný dluhopis. U diskontovaného dluhopisu došlo pouze ke zvýšení emisního kurzu na 97,5 %, zatímco u vánoční emise byl emisní kurz 97 % jmenovité hodnoty. Jinými slovy došlo ke snížení diskontu, tedy výnosu pro investory Prodávat se bude jednoletý diskontovaný dluhopis nebo pětiletý kuponový či pětiletý reinvestiční bond. Kdo si tak například koupí kuponové dluhopisy za tisíc korun, dostane po prvním roce na úrocích 8,5 Kč (bez srážkové daně). V druhém roce vydělá 15 Kč a v posledním roce dostane tisícovku zpět a navrch 60 Kč

Příklad č. 6: Diskontovaný dluhopis držený do splatnosti - metoda efektivní úrokové míry Stejné zadání i úkol, mimo data nákupu: 1.4.2006 Řešení: datum účetní hodnota dluhopisu vliv na HV 1.4.2006 1 000 x 31.12.2006 1 075 +75 31.12.2007 1 182,5 +107,5 (¼×100 + ¾×110 diskontovanÝ dluhopis MS-INVEST 0,00/21 Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 264 426 71, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 715 Na jistinu je vydán dluhopis s nulovým úročením (nulovým kupónem, diskontovaný dluhopis). Vypověditelné dluhopisy je možno podle smluvních podmínek předčasně splatit, či požadovat předčasné splacení. Dluhopisy bez stanovené doby splatnosti, naturální dluhopisy (výplata úročení probíhá v některé komoditě) a. Dluhopis prodávaný za nižší než nominální cenu. Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem Diskontovaný dluhopis; Diskontovaný dluhopis (Discount bond) Dluhopis prodávaný za nižší než nominální cenu..

1) Jedná se o diskontovaný dluhopis s emisní cenou 11 190 Kč. 2) Jedná se o diskontovaný dluhopis s emisní cenou 3 106,23 Kč. 3) Jedná se o diskontovaný dluhopis s emisní cenou 74,61 haléřů. Zdroj: Prospekty dluhopisů schválené Českou národní bankou. Většina schválených prospektů se týká dluhopisů s pevným výnosem - bezkuponový (diskontovaný) dluhopis neboli dluhopis s nulovým kuponem je nejjednodušším typem dluhopisu. Emise BD zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší, než je nominální hodnota

Dluhopisy, cenné papíry a jejich zdanění - 5

Diskontovaný dluhopis slibuje průměrný roční výnos 1,70 procenta, pětiletý kuponový 2,82 procenta, pětiletý reinvestiční 3,07 procenta. Všechny údaje jsou před zdaněním. Tříletý prémiový dluhopis vydělá v průměru 2,46 procenta ročně. Po prvním roce se však připíše úrok jen 0,5 procenta, stejně jako po druhém Dluhopisová prémie snižuje výnos do splatnosti dluhopisu, zatímco diskontovaný dluhopis zvyšuje svůj zisk. Výše prémie se snižuje s blížícím se datem splatnosti dluhopisu. Prémie dosáhne v době splatnosti nuly, jelikož dluhopisy jsou většinou splaceny v nominální hodnotě Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) ve čtvrtek oznámil detaily další emise státních dluhopisů. Ministerstvo financí chystá emisi vydat 12. června, přičemž upisovací období poběží od 10. do 31. května. Vedle pětiletého kuponového a reinvestičního dluhopisu vydá nově také 1,5letý diskontovaný dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis Reinvestiční dluhopis znamená, že úroky za každý rok nedostanete vyplacené, ale budou se dále investovat. Úročí se pak vyšší částka (úroky z úroků) a i čistý výnos je o něco vyšší. Na tisícovce tak vyděláte po pěti letech 138 korun Pokud chcete investovat do státních spořících dluhopisů, ale jen na rok a půl, je lepší zvolit sedmiletý protiinflační dluhopis než 1,5letý diskontovaný dluhopis. Jedenapůlletý dluhopis bude mít výnos za celou dobu trvání 3 %, roční výnos tedy vychází na 2,05 %

Dluhopisy - DAUC.c

U nás konkrétně byl nejúspěšnější diskontovaný spořící státní dluhopis na rok a půl a reinvestiční spořící státní dluhopis na pět let. Menší zájem byl o sedmileté protiinflační dluhopisy, které jsou určeny jen pro fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob, dodává Marcela Suchánková 1,5letý diskontovaný dluhopis. Úrokový výnos tvoří rozdíl mezi cenou dluhopisu a jeho jmenovitou hodnotou. Zjednodušeně řečeno koupíte cenný papír za méně, než vám bude vyplaceno v době splatnosti na zmíněné jmenovité hodnotě. Úrok pro období od 12. 6. 2012 do 31. 12. 2013 činí 3 %. 5letý kuponový dluhopis

V pilotní emisi spořicích státních dluhopisů byly uhrazeny objednávky ve výši 20,4 mld. Kč. Největší zájem byl o jednoletý diskontovaný dluhopis, kterého se prodalo 9,5 mld. Kč (46 %). Dalších téměř 9 mld. Kč zájemci směrovali do pětiletého reinvestičního dluhopisu, zbylých 1,9 mld. Kč bylo použito na nákup pětiletého kuponového dluhopisu Praha - V rámci jarní emise spořících státních dluhopisů mají drobní investoři největší zájem o 1,5letý diskontovaný dluhopis. Ten si dosud objednala téměř polovina všech zájemců. Zájem o novinku v podobě protiinflačního dluhopisů má necelá desetina investorů. Sdělil to mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob s tím, že jde o předběžné údaje, které. .dluhopis s nulovým zúročením, diskontovaný dluhopis, indexovaný dluhopis, duální dluhopis, junk bonds, prašivé dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční dluhopisy, hybridní dluhopisy Největším problémem je především značné znehodnocení argentinského pesa, které je v tabulce výše znázorněno červenou linií, euro. Diskontovaný dluhopis LEMARK Company 4/2026 Základní parametry Emitent LEMARK Company s.r.o. Název dluhopisu Diskontovaný dluhopis LEMARK Company 4/2026 Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 CZK Úrok Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Výplata úroku Při splatnosti jmenovité hodnoty Měna emise CZ

Ministerstvo financí ČR - Spořicí státní dluhopis

K dispozici tak je prémiový dluhopis s tříletou splatností a průměrným ročním výnosem před zdaněním 2,46 procenta, pětiletý kupónový dluhopis s průměrným ročním výnosem 2,82 procenta, pětiletý reinvestiční spořicí dluhopis s ročním výnosem 3,07 procenta, 1,5letý diskontovaný dluhopis s výnosem 1,7 procenta a. Na příjem v podobě kupónu je vydáván anuitní dluhopis a na jistinu pak diskontovaný dluhopis (s nulovým kupónem). vypověditelné dluhopisy - dluhopis je možné za určitých podmínek předčasně splatit či naopak požadovat jeho předčasné splacení; perpetuitní dluhopisy - takové nemají stanovené datum splatnost 2014 diskontovaný dluhopis A se zbytkovou splatností 3 roky a se jmenovitou hodnotou 1311 Kč, tj. ytm pro kupujícího bude 10 % p. a. (za období 3 roky - od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2017) - Tedy investor dosáhne ze své tříleté investice zisk ve výši 311 Kč. Neb Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2013 Zkrácený název: SSD-D ČR, 13 Pořadové číslo emise: 71. Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) Emisní kurz: 97,00 % jmenovité hodnot

Členění dluhopisů Peníze

Video: Nabídka korporátních dluhopisů Centrum Dluhopisů

Databáze odborných textů pro ľivnostníky. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu Bezkuponový dluhopis, diskontovaný dluhopis či dluhopis s nulovým kuponem. Všechny tyto výrazy znamenají totéž a jedná se nejjednodušší typ dluhopisu. Emitent je tímto zavázán dluhopis uhradit k určitému datu v budoucnosti. V den splatnosti emitent jeho držiteli vyplatí nominální neboli jmenovitou hodnotu Jedná se o krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový, pětiletý reinvestiční a sedmiletý protiinflační. Podmínky se nijak výrazně nemění s tím, že protiinflační dluhopis bude možné předplatit již po jednom roce držby. Nový, tříletý dluhopis nabídne stejnou výši úročení každý rok a na konci třetího roku. (diskontovaný dluhopis), forma dluhopisu (na jméno, na majitele) podpis nebo otisk podpisu emitenta, příp. osob oprávněných jednat jménem emitenta. V souvislosti s držbou vzniká majiteli dluhopisu právo na: splacení dlužné částky (ve výši jmenovité hodnoty dluhopisu), výplatu úrokového výnosu za dobu, kdy je CP v jeho. Největší zájem je o 1,5 roční diskontovaný dluhopis, který si objednalo téměř polovina všech zájemců. Struktura podle jednotlivých dluhopisů Dluhopis

Když například nakoupíte diskontovaný dluhopis se splatností za tři roky ve výši 100 000 Kč a výnosem 5,57 % p.a., získáte ho za částku 85 000 Kč. Na konci vám ale bude vyplacena suma 100 000 Kč Dluhopis s nulovou úrokovou sazbou - diskontovaný dluhopis, zero bond - dluhopis nenese žádný kupon. Je prodáván s určitou slevou (např. za 80 % své počáteční hodnoty) a až ve splatnosti získává investor zpět 100 %, čímž je tvořen výnos dluhopisu a) Kupónový dluhopis - s pevnou úrokovou sazbou tzn. že dluhopis je prodáván za nominální hodnotu a úrok je vyplácen až při odkupu b) Diskontovaný dluhopis- je prodáván pod jmenovitou hodnotou- úrok je vyplacen jako rozdíl mezi touto hodnotou a nižším kurze Dluhopis s částečným úpisem - je postupně upisován - investor zaplatí ½ a za čas doplatí zbytek) Svlečené dluhopisy - stripped - vytvářeny uměle investičními bankami - banka ho rozdělí na 2 části, které pak odděleně obchoduje - kupóny jako anuitní platby - kupón. dluhop, jistinu jako diskontovaný dluhopis

Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011˙2012 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ˙zákon o dluhopisech˙), a určuje emisní podmínky Diskontovaného spořicího státního dluhopisu. K dispozici tak budou prémiový dluhopis s tříletou splatností a průměrným ročním výnosem před zdaněním 2,46 procenta, pětiletý kuponový dluhopis s průměrným ročním výnosem 2,82 procenta, pětiletý reinvestiční spořicí dluhopis s ročním výnosem 3,07 procenta, 1,5letý diskontovaný dluhopis s výnosem 1,7 procenta. Výnosové období Diskontovaný dluhopis (jednoletý) Kuponový dluhopis (5 let) Reinvestiční dluhopis (5 let) 11.11.2011-11.11.201 Zájemci si mohli pořídit prémiový dluhopis s tříletou splatností a průměrným ročním výnosem 2,77 procenta, pětiletý kuponový dluhopis s průměrným ročním výnosem 3,22 procenta, pětiletý reinvestiční spořicí dluhopis s ročním výnosem 3,41 procenta, 1,5letý diskontovaný dluhopis s výnosem 2,05 procenta a sedmiletý protiinflační dluhopis

Vánoční dárky, které se samy zhodnotí | Luxus

dluhopis DISKONTOVANÝ SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPIS ČESKÉ REPUBLIKY, 2013-2014, ISIN CZ0001004022 - Security event Občané si mohou objednat také pětiletý kuponový dluhopis s průměrným ročním výnosem 3,22 procenta, reinvestiční spořicí dluhopis s ročním výnosem 3,41 procenta a 1,5letý diskontovaný dluhopis s výnosem 2,05 procenta či sedmiletý protiinflační dluhopis. Ten je úročen podle míry inflace Vedle pětiletého kuponového a reinvestičního spořicího dluhopisu ministerstvo vydává 1,5letý diskontovaný dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis. Tento typ je určen jen pro fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob

Ministerstvo lidem nabídlo pětiletý kuponový a reinvestiční spořicí dluhopis, 1,5letý diskontovaný dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis. MF plánovalo prodat v rámci emise dluhopisy za deset až 20 miliard korun. Emisi považuje za úspěšnou a na podzim plánuje další V minulé emisi byly vydány čtyři druhy dluhopisů: Tříletý prémiový, pětiletý kupónový, pětiletý reinvestiční a sedmiletý protiinflační. Nebyl vydán dříve emitovaný krátkodobý diskontovaný dluhopis. Zájmem ministerstva tedy je pravděpodobně získat od občanů prostředky na delší čas Spořicí dluhopisy: Takhle si stát půjčuje od lidí! 1 / 4. Prohlédnout znov Dluhopis (jiným názvem té obligace, i anglický výraz bond) je cenný papír zavazuj c emitenta (subjekt, který dluhopis vydal) splatit majiteli dluhopisu ur itou pen itou ástku a také p íslušný úrok ve vyzna eném termínu (dob splatnosti) obligace, dluhopis, dluhopis s pevným úročením, plain vanilla bond, dluhopis s proměnlivým úročením, floating rate notes, zero bond, dluhopis s nulovým zúročením, diskontovaný dluhopis, indexovaný dluhopis, duální dluhopis, junk bonds, prašivé dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční dluhopisy, hybridní dluhopis

Revoluce ve spoření! V listopadu stát uvolní dluhopisy proNa Doubkové 8,5/19 | Aktuality | Centrum Dluhopisů

Českédluhopisy.cz - korporátní dluhopisy vybraných českých ..

Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2012: Zkrácený název: SSD-D ČR, 12: Pořadové číslo emise: 64. Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (jedna koruna česká) Emisní kurz: 98,00 % jmenovité hodnoty: Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele: Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papí JEDNOLETÝ DISKONTOVANÝ DLUHOPIS. Ten když si koupíte, tak neprohloupíte. Je totiž nejjistější v tom, že se vám zhodnotí už po roce. Jak to funguje? Už při nákupu dluhopisu zaplatíte o 2 procenta nižší cenu, než je jeho skutečná hodnota. Ta vám bude na konci roku vyplacena. Když tedy vložíte 980 korun, za rok dostanete.

Odhlásit se můžete kdykoliv. Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE EURO CERT CZ, a.s. Lidická 2370 252 63 Roztoky u Prahy Tel.: +420 234 222 111 Tel.: +420 601 384 085 info@eurocert.c Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2014 : Zkrácený název: SSD-D ČR, 14 II : Pořadové číslo emise: 79. Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) Emisní kurz: 97,50 % (slovy: devadesát sedm a půl procenta) jmenovité hodnoty : Forma dluhopisu: cenný papír na doručitel

E-learning - Souhrnná zkouška úvěr Akreditfi

V rámci jarní emise nabízelo prémiový dluhopis s tříletou splatností a průměrným ročním výnosem před zdaněním 2,46 %, pětiletý kuponový dluhopis s průměrným ročním výnosem 2,82 %, pětiletý reinvestiční spořicí dluhopis s ročním výnosem 3,07 %, 1,5letý diskontovaný dluhopis s výnosem 1,7 % a sedmiletý. A A 126/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímľ se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2014 A A Text Související Časové verze Info o předpisu č.. PaM profi - pracovní právo, mzdové účetnictví, personalistika. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu

Spořicí státní dluhopisy | Úrokové sazby | Ministerstvo

Důležité rysy dluhopisů (2

 1. Státní dluhopisy: Nově sedmiletý protiinflační a 1,5letý
 2. Téma: diskontovaný dluhopis Peníze
 3. E-learning - Úvěr na bydlení Akreditfi
 4. Co je investiční certifikát Investice
 5. Cz0001003768, Diskontovaný Spořicí Státní Dluhopis České
 • Damske kadeřnictví praha bez objednání.
 • Jih proti severu historie.
 • 397/2016.
 • Vrácení zboží aliexpress.
 • Přebíjení puškového střeliva.
 • Srazeny parizsky krem.
 • Allergodil oční kapky příbalový leták.
 • Vcds profi hex net.
 • Romantické překvapení pro muže.
 • Starožitné hudební nástroje.
 • Prevence bolesti hlavy.
 • Ahsoka tano smrt.
 • Stříhání psů karlovy vary.
 • Noha pěvců.
 • Technistone hradec králové.
 • Zelení broučci na mátě.
 • Vyvolání fotek rossmann cena.
 • Deprese první pomoc.
 • Kuřecí polévka z kostry.
 • Nejlepší vypalovací program.
 • Papírový klobouk návod.
 • Davy jones text.
 • Sabrina mladá čarodějnice csfd.
 • Partnerský horoskop 2017.
 • Tekuty praci prasek kam nalit.
 • La 150.
 • Opar na rtu přenos na genitálie.
 • Protiskluzová samolepící páska.
 • Eduroam tablet.
 • Navod na hackovane kvetiny.
 • Veselé vánoce.
 • Brooke shields michael.
 • Ástor piazzolla libertango.
 • Orlosup.
 • Wall street peníze nikdy nespí online.
 • Sarstedt tubes.
 • Indiana zajímavosti.
 • Pilsen pride 2017.
 • Mluvit s mrtvým otcem ve snu.
 • Pamycon na streptokoka.
 • Mp3 player test 2017.