Home

Kurz katetrizace muže

Certifikovaný kurz intermitentní katetrizace močového měchýře muže a edukce v autokatetrizaci močového měchýře: Rozsah akreditace: teoretická a praktická část vzdělávacího programu: Platnost akreditace do: 31.03.2024: Max. počet míst pro vzdělávací program: 15: Osoba odpovědná za vzdělávací program: Mgr. Hana. Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR. Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro provádění intermitentní katetrizace a katetrizace močového měchýře muže Vyhledejte si nejvhodnější kurz či rekvalifikaci v naší aktualizované databázi. Pokud si nebudete vědět rady s výběrem rekvalifikace, rádi vám poradíme

Katetrizace muže -Kdekoliv-Akreditovaný kurz Rekvalifikační kurz Školení a nebo seminář Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení; Kurzy pro Energetické specialisty: 2020: Praha, Brno: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB Katetrizace močového měchýře u muže - čistá intermitentní katetrizace Certifikovaný vzdělávací kurz, Akreditovaný MZČR Certifikovaný vzdělávací kurz realizuje Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10, ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Královské Vinohrady

Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace. CÍLOVÁ SKUPINA. Certifikovaný kurz je určen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům, jež pracují v přednemocniční péči, ve zdravotnických zařízeních nebo v domácí péči Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace. Forma: Certifikovaný kurz Délka vzdělávacího programu, rozsah a obsah kurzu, organizace výuky. Program je organizován kombinovanou formou. Tento kurz je připraven v Katetrizace žen se týká především zdravotních sester. Katetrizace mužů pro složitost výkonu se pak týká lékaře, který tento výkon u mužů provádí. Postup zavedení permanentního močového katetru PMK, katetrizace - druhy katetrů, definice - MUDr Video: moderní robotická katetrizace Budete vzhůru, až se lékař katétrem, tedy tenkou cévkou, bude procházet ve vašem srdci. Při tomto vyšetření může posoudit například závažnost srdečních a chlopenních vad a určit nejlepší možnou léčbu vašich potíží

Cévkování (katetrizace) je metoda opírající se o zavádění cévek (katetrů) do dutých orgánů těla.Provádí se z důvodů diagnostických i léčebných. Nijak neobvyklé je cévkování močového měchýře pacientům, kteří ho mají plný a z různých důvodů se nemohou vyprázdnit Certifikovaný kurz - Péče o pacienty se zavedeným portem Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče v onkologii Certifikovaný kurz - Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace Certifikovaný kurz - Zobrazování výpočetní tomografi Certifikovaný kurz: Katetrizace močového měchýře u muže - listopad 2020 MUDr. Leo Pšenčík Bronislava Trnčáková Závěrečná zkouška v průběhu ledna (bude upřesněno při zahájení) Datum Pozn. Techniky zajišťující vyprazdňování a odvod moči Indikace pro katetrizaci močového měchýře /MM/ Anatomie a fyziologi

Certifikované kurzy - FN Moto

Ohlasy na kurz: Dobrý den, chtěla bych za sebe i za kolegyni poděkovat za kurs intermitentní katetrizace, kterého jsme se minulý týden zúčastnily. Byly jsme spokojené jak s organizací, s péči vrchní sestry Krpatové, tak i s úrovní přednášek.Nejvíce se nám líbily přednášky sestřičky Dany Endysové. Děkujeme Katetrizace srdce pomůže lékařům zobrazit, překontrolovat, ale i operovat všechny prostory srdce. Pomocí katétru do srdce mohou vsunout chlopně, elektrody kardiostimulátoru, odebírat vzorky srdeční svaloviny, zprůchodnit ucpané koronární cévy i měřit krevní tlak v srdci. Vyšetření trvá většinou 20-30 minut Diagnostická srdeční katetrizace je vyšetřovací metoda, kterou pacient podstupuje, je-li u něj podezření na srdeční chorobu. Diagnostická srdeční katetrizace je založená na zavádění katetrů tepenným systémem k odstupu věnčitých tepen a do jednotlivých srdečních oddílů Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací Katetrizace močového měchýře u mužů (2. výukový blok -19. 09. - 23. 09. 2011). Přihlášení do IS ZEUS. Katalog bezplatných vzdělávacích akcí pro nelékaře Kromě výuky studentů se Fakulta zdravotnických studií věnuje i rozšíření odbornosti pracovníků zdravotnických zařízení. Pořádala certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře, péče o nemocného s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace, kterého se zúčastnilo 19 všeobecných sester - žen i mužů - ze zdravotnických.

Katetrizace močového měchýře. je zavedení sterilní cévky/močového katetru močovou trubicí do močového měchýře. Kompetence. všeobecná sestra bez odborného dohledu, dle indikace lékaře, katetrizaci provádí u žen (u mužů pouze sestra se specializací pro intenzivní péči) Zásady. aseptický postup, jednorázové pomůck v problematice katetrizace močového měchýře muže. H6 ad C2: Zájem sester o problematiku katetrizace močového měchýře se liší v závislosti na délce od uplynutí ukončení specializačního studia ARIP. H7 ad C2: Zájem sester o problematiku katetrizace močového měchýře se liší v závislosti na typu oddělení Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace 37 hodin = 22 kreditů všeobecná sestra, dětská sestra 20 19 Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň Plzeň 01.07.2016 - 30.06.2021 Ošetřovatelská péče o nemocn

KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽŮ Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče cíl Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti. určení pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře náplň Patofyziologie močového systému, katetrizace močového měchýře muže Zdena vystudovala SZŠ v oboru zdravotnický asistent, následně VOŠ v oboru všeobecná sestra a dokončila certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře u muže. Zdena je všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí v nadefino­vaných činnostech (v tomto případě cévkování u mužů) Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny praktický kurz. Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek. Název pomůcky: Trenažér katetrizace močového měchýře muže a ženy Certifikovaný kurz - Katetrizace mužského močového měchýře - realizace vzdělávacího programu certifikovaného kurzu katetrizace močového měchýře u muže Termín: - od 15. 4. 2011 do 30. 4. 2013 Kritéria: - nabídková cena Chci získat kontakt k této zakázce Pokud jste. Tento kurz poskytuje účastníkům komplex znalostí a dovedností v péči o pacienta s po-třebou intermitentní katetrizace, katetrizace močo-vého měchýře se zaměřením na praktický nácvik auto - katetrizace a provádění katetrizace močového mě chý ře u muže, sestavení plánu ošetřovatelské péče a edukačn

Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči

Katetrizace močového měchýře u mužů Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře. Jeho úkolem bylo připravit vybrané profese nelékařských zdravotnických pracovníků pro vykonávání úzce vymezené činnosti - katetrizaci močového měchýře u mužů Jednou ze zásad správné techniky je, že by katetrizace měla probíhat za čistých podmínek, tedy po omytí rukou i genitálií vodou a mýdlem. Návod, jak provádět čistou intermitentní katetrizaci, poskytuje mnoho informačních brožur lékařských poraden i výrobců katétrů. Ačkoliv je edukačních materiálů dostatek, není možné rodiče odkázat pouze na ně certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace a získala Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti. - Také letos jsme nabízeli své služby na Jarmarku poskytovatelů sociálních služeb v Brandýse nad Labem a to 3.10.2018 Smluvní akreditované pracoviště pro FZS UPa pro praktickou výuku CK Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentním katétrem a čistá intermitentní katetrizace PROJEKT S PODPOROU ESF Název projektu: Podnikový vzdělávací program Pardubické krajské nemocnice, a. s

Kurz 3D Full HD zobrazení, ThunderBeat - využití moderních technologií v laparoskopii ale i chronická litiáza nebo katetrizace). Patofyziologie. Biopsii z prostatické uretry u muže respektive biopsii z hrdla měchýře u ženy provádíme rovněž je-li plánována cystektomie s ortotopickou derivací moči. 8 Oblast 6 Hojení chronických ran*, Katetrizace močového měchýře u muže*, Ošetřování portů*. Oblast 7 Klinická mikrobiologie infekcí u hospitalizovaných pacientů**, Sedace pro neanesteziology**. Ultrasonografie pro intenzívisty**. Oblast 8 Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty*. Oblast 9 Bobath koncept*

Centrum vzdělávání vše

 1. ář (místní): CERTIFIKOVANÝ KURZ: Katetrizace močového měchýře muže, čistá intermitentní katetrizace, edukace v oblasti intermitentní katetrizace a péče o permanentní vstupy do močových cest, 14. - 16.9.2020, PRAHA 8 : Česká republika - Praha 8: CZ. 5600.00 CZ
 2. AD VITAM, o.p.s. Brněnská 432, 679 71 Lysice. Česká republika. IČ: 01458825. DIČ: CZ0145882
 3. Jedná se o kurz katetrizace uretry pro střední zdravotnický personál. Takovéto kurzy by měly zlepšit dostupnost péče a zvýšit kvalitu života nemocných žijících s nutností pravidelně se katetrizovat, ať už v permanentním nebo intermitentním režimu, v domácí či institucionální péči

Certifikovaný kurz katetrizace muže je v plném proudu! ‍♀️. Držíme si odstup ↔️, dodržujeme zásady prevence infekce , praxe probíhá v menších skupinách a školitelka Mgr. Iva Sedláčková předává s úsměvem za rouškou své znalosti, zkušenosti a dovednosti našim studentům. Klíčová slova: Cévkování muže, katetrizace močového měchýře, ošetřovatelská péče, nelékařský zdravotnický personál, kompetence, znalost, vzdělávání, standard Ani jeden z dotazovaných (100,0 %) neabsolvoval certifikovaný kurz se zaměřením na cévkování muže. MožnostAno, nezvolil nikdo (0,0 %) • Katetrizace močového měchýře u muže • Základy EKG pro všeobecné sestry • Péče o nemocné s bolestí • Základní kurz bazální stimulace. Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR: • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pohybové metody Pilate 26.06.2017 jsme se zúčastnili. _____ Změna pracovní doby PŮJČOVNY POMŮCEK Půjčovna nově: Pondělí, Středa, Čtvrtek od 08:00 do 13:00 _____ Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. poskytující zdravotní péči, dalo podnět k založení Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. na základě zvyšujícího se zájmu o následné služby sociální Katetrizace močového měchýře u muže. Čistá intermitentní katetrizace Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice Hospicová péče 01.02.2016 - 31.01.2021 Katetrizace močového měchýře u muže pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranář

Právo v intenzivní péči. Právo je tvořeno souborem právních norem.. Právní normy = všeobecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí Krizový management. Krizový management = krizové řízení je nástroj určený ke zvládání krizového stavu, kdy je ohrožena integrita a ekonomická stabilita dané oblasti

Základy Ekg pro všeobecné sestry Kurz péče o dospělého pacienta se stomií Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup Centrální žílní kanylace a péče o žilní vstupy Kurz péče o nemocné před endoskopickým výkonem na zažívacím traktu, v jeho průběhu a po jeho skončení Kurz péče o nemocné s cévní mozkovou. Certifikovaný kurz Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: 2017: Základní kurz paliativní a hospicové péče ELNEC: 2018: Zvláštní odborná způsobilost Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentní močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace: 201 K optimalizaci frekvence katetrizace používáme volumdependentní intermitentní katetrizaci. Polliac et al. ve své práci prokázali při použiti volumdependentní techniky katetrizace snížení počtu katetrizací o 1,6 katetrizace za den, tj. 44 % proti technice, kdy se pacienti katetrizují podle pevného časového plánu

Ventrální subdurální malpozice - velmi vzácnákomplikace dlouhodobé katetrizace lumbálníhoepidurálního prostoru English info Ventral Subdural Malposition - Highly Rare Complication ofLong-Lasting Cathetrization of the Lumbar Epidural Space A case-report of a 53-year-old man with severe low back pain with subdural dislocation. Certifikovaný kurz v prevenci a kontrole infekcí ve zdravotnických zařízeních Katetrizace močového měchýře u muže - čistá intermitentní katetrizace Péče o nemocné s chronickým renálním selháním léčené peritoneální dialýzo Mgr. Stanislava Gabriel MBA a Mgr. Kateřina Drábková - registrované lektorky, koučky, supervizorky a hlavně profesionálky ve svém oboru, působící po celé Č Ve svém příspěvku se dotknu několika odvětví vzdělávání v ošetřovatelství, jak jsem je zaznamenala při pobytu v anglickém městečku Swindon. První oblastí je způsob získání kvalifi kace. V Anglii se ošetřovatelství vyučuje na vysoké škole univerzitního typu. Studium je 3-4leté a může být ukončeno diplomem (3leté studium - vlastní kvalifi kace) anebo. Kurz 3D Full HD zobrazení, ThunderBeat - využití moderních technologií v laparoskopii 13. ročník EAU Central European Meeting 14. ročník EAU Central European Meetin

[Skoleni-kurzy.eu]Kurz: Katetrizace Muže # Nejlepší ..

 1. kurz Lékařská první pomoc 20) 3 kurz . nekomplikované katetrizace ženy a muže, ošetřování neprůchodného uretrálního katetru. nekomplikovaná katetrizace za účelem uvolnění akutní retence moče či zklidnění akutní hematurie, ošetření neprůchodného uretrálního katetru, péče o stomie odvádějící moč)..
 2. Název akce (téma) Katetrizace močového měchýře u muže - čistá intermitentní katetrizace - certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o pacienty při endoskopiích.
 3. Katetrizace močového měchýře u muže od 10.10.2011. Péče o pacienta s dg. diabetes mellitus od 11.10.2011. Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky od 17.10.2011. Zajištění dýchacích cest a péče o pacienta s umělou plicní ventilací od 19.10.2011. Specifika práce sestry v domácí péči od 14.11.201
 4. áře Počet dní kurz Lékařská první pomoc 21) 3 kurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy 21) 2 kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 21) 1 kurz Základy vnitřního lékařství 22) 5 kurz Základy chirurgie 22) 5 předatestační test Dermatovenerologie.
 5. Spektrum péče. Urologické oddělení jihlavské nemocnice zajišťuje komplexní péči v oboru pro dospělé, se zaměřením zejména na uroonkologii, urolitiázu (močové kameny) a funkční urologii včetně urogynekologie

Katetrizace močového měchýře u muže - čistá intermitentní

sociální pracovník a 13 stážistek na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového měchýře muže. V říjnu 2019 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 25let Nekvindová Vladimíra masér pavilonu K Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. V září 2019 oslavil pan dr. Vaško krásné 80. narozeniny Mezi rizikové faktory srdečně cévních onemocnění patří především zvýšená hladina cholesterolu, krevního tlaku, obezita, kouření, nezdravá výživa a životní styl. Snížení cholesterolu již o deset procent sníží riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění o 20 až 30 procent, u 40letého muže dokonce o polovinu Sakja, na pjoblémy se sjdcem je ještě pjíliš mladej! Leoš Noha (49), který ztvárnil v Okresním přeboru šišlavého zdravotníka Ádu Větvičku, sám bojoval o život! Hnedle jako kouč Pepik Hnátek, jehož kvůli slabému srdíčku tajně vozil k doktorovi

[Skoleni-kurzy.eu]Kurz: Katetrizace Muže # Školení, Kurz ..

Časté namáhání. Míra úzkosti módního muže je mnohem větší než v minulosti. V reakci na nepřátelské podmínky v nadledvinách se produkuje hormon kortizol, který lze také označit jako stresový hormon. Stupeň kortizolu v biochemických analýzách obyvatel metropole bude překročen o 5-10 případů 2010 - dosud: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka : 2010 - 2014: NsP Havířov, p.o., referentka pro akreditaci a kvalitu v ošetřovatelské péč Katetrizace močového mě-chýře muže mají za sebou dvě zdravotní sestry. Pro velký po-čet pacientů tak vzniká nová možnost nechat si vyměnit permanentní močový katétr přímo v domácím prostředí. Doposud totiž museli pacienti na výměnu cévky na urologic-kou ambulanci, kdy je kromě cestování sanitním či osobní Kurz Rehabilitační ošetřování - celkem proškoleno 40 zaměstnanců. Kurz Funkční manuální medicína - Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. - kurz probíhal v HL od března do listopadu v 6-ti dvoudenních soustředění. Kontrolní činnost se provádí dle směrnice S 01 004 - Vnitřní kontrolní systém - Katetrizace močového měchýře u muže - Edukace kardiologického pacienta s dg.: AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání (NLZP) - Propočet nutriční bilance (SW nástojem) - Indikace sippingu nutričním terapeutem - Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem - Edukace nutričním terapeute

Video: Katetrizace močového měchýře muže Fakulta zdravotnických

 1. Postup zavedení permanentního močového katetru PMK
 2. Co vás čeká při katetrizaci srdce - Ordinace
 3. Cévkování močového měchýře (katetrizace) - Rodicka
 4. Vzdělávací akce pořádané FN Fakultní nemocnice Plze
 5. Certifikovaný kurz s urologickou tématikou Braunovin
 6. Trenažér katetrizace mužů - simulátory lékařských dovednost

Srdeční katetrizace - Anamneza

Vylučování Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Edukujeme dostatečně rodiče dětí, které potřebují čistou

 • Chytrý míček pro psy.
 • Esencialismus definice.
 • Jak stahovat aplikace do iphone 4.
 • Ip videozvonek.
 • Nařízení dovolené zaměstnavatelem 2018.
 • Pivovarské kvasnice 25kg.
 • Jíl kokedama.
 • Jak vypadá mořský koník.
 • Tabata frydek mistek.
 • Kalifornie parky.
 • Ovesné vločky cena.
 • Prodej orchidejí vanda.
 • Spitfire verze.
 • Ochranné zony v koupelně.
 • Žralok modravý.
 • Cirkus ohana praha.
 • Bolest beder 2 čakra lecba.
 • Papírový klobouk návod.
 • Reendodoncie bolest.
 • Černý ridgeback.
 • Dornova metoda cviky na vbočený palec.
 • Tajemství kruhu bombuj.
 • Jednorázové pleny pro novorozence.
 • Lego panáčci na prodej.
 • Montáž garnýže.
 • Ja 151m.
 • Kosovo vodstvo.
 • Určování pádu přídavných jmen.
 • Pee wee hockey film.
 • Western táborové hry.
 • Aplikace na zrychlení videa.
 • Kniha vyrvané srdce.
 • Nehtová mykoza na rukou.
 • Diskontovaný dluhopis.
 • Záporožská oblast.
 • Širokoúhlá fotografie.
 • Rododendron hnědne.
 • Domyzmodulu.
 • Motorshow geneve 2019.
 • Art nails cerny most recenze.
 • Kvílení pdf.