Home

Určování pádu přídavných jmen

Přídavná jména - určování pádu - Diktátor - Úvo

Test: Určování pádu 10. V pořadí už desátý test zaměřený na určování pádu podstatných jmen. A stejně jako všechny testy na našich stránkách i tento obsahuje vysvětlení všech správných odpovědí Test: Určování pádu 11. Vydáno dne 17.07.2016 od Jana Skřivánková. Další test, ve kterém si můžete vyzkoušet, jak ovládáte určování pádu podstatných jmen. Každá odpověď navíc obsahuje i vysvětlení

U skloňování přídavných jmen se můžete nechat vést naší šikovnou tabulkou s pády, vzory a vybranými příklady. Při určování je důležité použít správnou koncovku - ta se odvíjí vždy od daného vzoru - u přivlastňovacích příd. jmen to jsou otcův a matčin VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH - OTCŮV, MATČIN ČÍSLO JEDNOTNÉ ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ 1. p. otcův matčin (syn, dům) otcova matčina (dcera) otcovo matčino (auto) 2. p. otcova matčina (syna, domu) otcovy matčiny (dcery) otcova matčina (auta

PRAVIDLA - Přídavná jmén

 1. Vzory přídavných jmen slouží jako pomůcka pro určení správné koncovky. Vzory jsou slova, podle kterých se stejně nebo podobně skloňuje skupina přídavných jmen. Vzory přídavných jmen jsou rozděleny na vzory pro přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací
 2. Stupňování přídavných jmen. Existují dva stupně stupňování přídavných jmen - komparativ a superlativ. V komparativu a superlativu mají podstatná jména pravidelnou koncovku. V komparativu mají všechna přídavná jména koncovku -er a v superlativu mají koncovku -(e)st. Např. Er ist älter als ich. - Je starší než.
 3. Při určování pádu se ptáme celou pádovou otázkou. To je důležité především u rozlišování 1. a 4. pádu, které mají část pádové otázky stejnou (co?). Vysvětlení mi pomohlo Vysvětlení mi nepomohl
 4. Slovní druhy, určování, přídavná jména, plnovýznamové, ohebné. Zjistíte-li při určování slovních druhů ve větě, že dané slovo lze ohýbat, tedy že je možné jej buď skloňovat, nebo časovat, pak jste učinili první krok k jeho určení - zařadili jste jej do skupiny ohebných slovních druhů. Mezi ohebné slovní druhy patří podstatná jména, přídavná.
 5. ujte. Správné řešení se označuje kolíčkem (na každém kolečku tak budou 3 kolíčky) , v případě zala
 6. ka je.
Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

U přídavných jmen určujeme druh, rod, číslo, pád a vzor. My se v níže uvedených cvičeních zaměříme právě na posledně jmenovanou kategorii, a to vzor. Kdo si potřebuje osvěžit, jaké vzory vlastně pro přídavná jména máme, nechť čte plynule dál. Komu je teori Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení. Ručičky - u podtržených slov urči pád. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla. Význam přídavných jmen je možno stupňovat, zesilovat nebo i zeslabovat různými příslovci : více, méně, poměrně, velmi, mnohem ( lepší ), plně ( vyhovující ), nejlépe ( vystihující ) Často chybujeme ve tvarech 1. a 5. pádu rodu mužského životného množného čísla přídavných jmen tvrdých Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.. Druhy: tvrdá; měkká; přivlastňovací; U přídavných jmen určujeme:. Rod: mužský ( nový dům ); ženský ( pěkná dívka ); střední ( červené jablko ); Číslo: jednotné ( nový dům ); množné ( nové domy ); Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo, co? ( Nominativ To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu

Pády u přídavných jmen - Slovní druh(y

TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN 1. TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - souhrn, 10 otázek mix. TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN OD NÁZVŮ MÍST (dobříšský apod.) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (-ský/-ští, -cký/-čtí) PODSTATNÁ JMÉNA A PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ. KONCOVKY -OVI VERSUS -OVY - střílečka. KONCOVKY -OVI VERSUS -OVY. 1. pád Kdo? Co? 2. pád Koho?Čeho? 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád. Oslovujeme, voláme 6. pád O kom? O čem? 7. pád Kým? Čím? bez sešitu: o per Shoda u těchto podstatných jmen se plně řídí tím, užijeme‑li tvar životný, či neživotný -⁠ máme například ledoborce vypluly, mikroby se množily, uzenáče se připravovaly, ale ledoborci vypluli, mikrobi se množili, uzenáči se připravovali atp. (viz Shoda přísudku s podmětem jednoduchým) Takových přídavných jmen je asi něco víc než polovina. Dvojvýchodná přídavná jména mají koncovky pouze dvě - shodnou pro rod mužský a ženský a odlišnou pro rod střední. Poznáme je podle toho, že v mužském a ženském rodu často končí na - is , řidčeji mohou mít i zakončení jiné Čj - diktát, desetiminutovky (určování pádu, čísla a rodu u přídavných jmen, poznávání druhů přídavných jmen) M - pětiminutovky (počítání s velkými čísly) Vl - Evropa (opakovací test) 26. - 30. 1. Čj - desetiminutky (určování pád, číslo, rod, vzor, doplňování i,y) M - desetiminutovky dělení dvojciferným.

URČOVÁNÍ PÁDU PŘÍDAVNÝCH JMEN - Pravopis česk

 1. Test na určování vzorů přídavných jmen, Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen, Cvičení na psaní y i, Cvičení na podstatná jména, Podstatná jména rodu ženského: pracovní list, Cvičení na přídavná jména, Přídavná jména, Diktáty pro 7. třídu ZŠ, Podmět
 2. Určování podstatných jmen. Rozbory: 3. úroveň. Určování přídavných jmen (těžké) O projektu Časté dotazy Novinky.
 3. I/Y v koncovkách přídavných jmen; Souhrnná cvičení; I/Y v koncovkách podstatných jmen. I/Y v koncovkách podstatných jmen po obojetných souhláskách se řídí podle vzoru, ke kterému jméno náleží. Písmeno y. Vzor žena. 2. p. č. j. - bez ženy, bez dámy, bez larvy 1. p. č. mn. - ženy, dámy, larv
 4. V koncovkách přídavných jmen tvrdých píšeme tvrdé -ý (nový žák, novým žákům, nových žáků atd.); Měkké -í píšeme jen v 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného (noví žáci).V 7. pádě množného čísla je koncovka -ými.; V 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného se u vzoru mladý některé souhlásky před koncovkou -í.
 5. Složení dvou nebo více podstatných jmen. Rod se řídí vždy rodem posledního podstatného jména. Např.: der Baum + das Haus = das Baumhaus Zpodstatněná přídavná jména. Tvoří se z přídavných jmen. Např.: alt - der Alte, die Alte, das Alter Zpodstatnělá slovesa. Tvoří se ze sloves a mají vždy střední rod

Určování pádů - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

 1. Určení pádu přídavných jmen. U přídavných jmen tomuto jevu říkáme skloňování (stejné je to u podstatných jmen, zájmen a číslovek), u sloves časování. Při určování konkrétního pádu je pro nás opět rozhodující tvar podstatného jména (bez pohledné dívky - Koho
 2. Urči u podstatných jmen - rod, číslo, pád, vzor. Používej tyto ZKRATKY: stř. žen. m.živ. m.než. j. mn. Piš za nimi i čísly pádů TEČKY. V hračkářství prodávají pěkné hračky. U stolku stojí dvě nová křesla. Bez švihadla nemůžu skákat. Počkáme na tatínka na letišti
 3. Určování 2. a 4. pádu. Test: Určování pádu 2. Vydáno dne 11.07.2009 od Jana Skřivánková. V tomto testu si můžete vyzkoušet, jestli umíte určovat pády podstatných jmen. K tučně zvýrazněným slovům vyberte z nabídky pád, ve kterém se slovo nachází
 4. tvary daného vzoru ke správnému pádu). 3. Zásobník podstatných jmen v 1. pádě, která budou žáci přikládat ke správným vzorům (vzory jsou červené). 4. Zásobník podstatných jmen v různých pádech, která budou sloužit k určování mluvnických kategorií (rod, číslo, pád a vzor) př
 5. učivo: Stupňování přídavných jmen (učebnice I. díl, strana 19) úkoly: a) přečti si žluté rámečky na straně 19 (I. díl) b) cvičení 19/19 (I. díl) - vyber si 3 přídavná jména, napiš pod sebe do školníh
 6. Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočka, koza, žába, kráva (1.pád) ---- kočku, kozu, žábu, krávu (4.pád) V jiné lekci pak probíráme například: ovce, opice, slepice ----- ovci, opici, slepici Jazykové kritérium je.

Test: Určování pádu 11 - Moje čeština - Čeština na

PÁDOVÉ OTÁZKY - karta obsahuje tabulku 7. pádů, pomůcka při probírání podstatných jmen. PODSTATNÁ JMÉNA I. + II. část - karta popisuje a vysvětluje určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen. PŘÍDAVNÁ JMÉNA- karta popisuje a vysvětluje určování čísla, pádu, rodu, vzoru a stupně přídavných jmen Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry Slovesa vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje (vyjadřují činnost, stav a změnu stavu). Příklady: Cestuje, otáčí se, budu malovat, učit se, spát, jedl Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie) u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob.

ČJ - cvičení na určování pádů, skloňování přídavných jmen - změny před koncovkou -í a změny přípon. Učebnice str. 95 / 6, 7 a PS str. 48/2 - dodělali jsme cvičení z minulé hodiny. Sloh - dopis, doma dopsat: dopis historické postavě - odevzdat do 7/2. M - Písemné násobení trojciferným činitelem -30/ 7 b, c, d, 30. Mám za to, že určování pádu má smysl i u přídavných jmen, zájmen a číslovek. Slovesa se skloňují a tím to ohýbání končí. (s otázkou to přímo nesouvisí, Gandalf mi, doufám, odpustí puntičkářství :- č. mn. přídavných jmen a v příčestích (v č. mn. minulého času a v jiných složených tvarech slovesných) slouží jako prostředek mluvnické shody přísudku, resp. doplňku s podmětem. Platí zde tato pravidla: A. 1. Je-li podmětem jméno mužského rodu životného v množném čísle, píše se v koncovkách příčestí a. pád: číslo: rod: vzor: kontrola : u školy.

Přídavná jména přivlastňovací - Slovní druh(y

 1. Č: procvičování určování pádu, rodu a čísla podstatných jmen (v Č-Š) - ve čtvrtek test; nová látka - infinitiv slovesa - zápis do Č - Š, PS 35/2 30. 5
 2. Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen nebo jejich význam blíže určují a zpřesňují (neznámý člověk, sestřina želva). Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, kromě nich ještě druh a vzor. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem. Ve větě plní nejčastěji funkci shodného přívlastku, příp.jmenné části přísudku
 3. Určování pádu u podstatných jmen je v češtině věc, kterou je potřeba hodně cvičit, aby ji člověk ovládal. Nejdůležitější je naučit se správně ptát na podstatné jméno, u kterého chceme zjistit jeho pád. přídavných jmen, zájmen a číslovek) pomocí jejich koncovek dle čísla (jednotné, množné) a.

Přídavná jména :: Čeština v KP

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Koncovky přídavných jmen po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V, Z navzájem je do sebe můžeme odlišit pomocí 2. pádu, kdy moře má koncovku stejnou jako v 1. pádu (moře bez moře), zatímco vzor kuře je v kmenu rozšířen o písmeno T (kuře bez kuřete). Postup při určování vzorů podstatných jmen.

Přídavná jména - vzo

Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná pád: číslo: rod: kontrola : u školy. Při určování slovních druhů si dávej dobrý pozor na kontext věty. Některá slova mohou být zástupci vícero slovních druhů, jejich roli určuje kontext, tedy jejich zapojení do věty. Například: Nelíbí se jí to. (jí = zájmeno) Jí 5x denně. (jí = sloveso) Více informací k této záležitosti najdete v tomto učivu určování rodu, čísla, pádu; časování a stupňování přídavných jmen a příslovcí; členění věty na syntagmata; strukturu podmětové části věty a strukturu přísudkové části věty; správný slovosled; tvorbu otázek a záporu; tvoření souřadného souvětí a podřadného souvětí Dumy.cz - sdílejme společně. Online DVPP pro Šablony II V souladu s informací MŠMT realizovat DVPP v Šablonách II on-line formou jsme doplnili DVPP ITveSkole.cz o webináře.Sledujte nás, připravujeme pro Vás další termíny a témata

České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů. Skloňování je vedle slovosledu a předložek základním prostředkem k vyjadřování syntaktických vztahů mezi větnými členy V morfologii sledujeme používání slovních druhů - podstatná jména, přídavná jména (osobní, přivlastňovací) a zájmena (osobní, přivlastňovací a zvratná), určování rodu, čísla, pádu a dále časování a stupňování přídavných jmen a příslovcí Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra

- ve 4. p. neživotných jmen někdy užijeme životný tvar (tvar 2. p.) → vyjádření expresivity: - K svačině si koupím buřta. Střelil jsem pěkného góla. Našel velkého hřiba. - jmenné tvary přídavných jmen → knižní: - jsem toho dalek, buď pamětliv jeho napomenutí - běžné bos, jediné možné rá Pracovní list - přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná (37 items) list by Henny. Promoted 23 minutes, 17 seconds ago. 80 votes Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje Msza święta na żywo po polsku - strona z mszami Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu.. Skloňování podstatných jmen 1. Začátečník / A1-A2. Skloňování přídavných jmen v přívlastku 1. Angličtina Czech for Foreigners Čeština Francouzština Italština Němčina Ruština Španělština - jazyk Při skloňování mají pouze koncovky množného.

Přídavná jména v němčině Gramatika NĚMECKY

7 OPAKOVÁNÍ Z 5. ROČNÍKU a) Vyhledejte slova se slabikotvornými hláskami: vlak, prst, mrkev, tramvaj, prát, auto, doučovat, plnit, vlk, doufat, mrak, uhnout b. Jaké jsou druhy zdravotních prohlídek a podle čeho se určují lhůty a termíny opakování? Pracovnělékařské zdravotní prohlídky zaměstnanců. Druhy, lhůty a termíny daného druhu pojištění. druhý sjezd strany. druhý stupeň (přídavných jmen) Určování slovních druhů. 1/10

Podstatná jména: pády - Procvičování online - Umíme česk

Vytvořit zápor lze i u přídavných jmen přidáním předpony un-(např.: gesund (zdravý) - ungesund (nezdravý)). Vedlejší věty: Jsou připojeny buď bez spojek, vztažnými zájmeny, tázacími zájmeny (wer, was, wie, wohin), nebo podřadicími spojkami (dass, weil, wenn, obwohl) Základní a mateřská škola Žehuň se nachází ve dvou budovách, vzdálených od sebe pouze cca 200 metrů. V MŠa ZŠ panuje prostředí, podobné rodinnému. MŠ je jednotřídní Mluvnické kategorie přídavných jmen. Pokud jsme si už přečetli základní informace o přídavných jménech, je čas na malé procvičení Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným. Při určování věku používáme přídavná jména jako např. three-year-old, ten-month-old apod. O tom se více dočtete v článku Věk a vše o něm. Two days' journey. Druhá možnost vyjádření je pomocí přivlastňovacího pádu. Použijeme zde délku vyjádřenou klasicky, tedy např Stupňování přídavných jmen; Užívá se při určování větných členů otázka 5. pádu? (6) Otázky při určování vedlejších vět . Pamatuj. Při určování vedlejších vět doporučujeme používat otázky. Musíme však mít na paměti pořadí přednosti otázek: 1

Jak se ptáme na přídavná jmén

Skloňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na internetu Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.. Test: Určování vzorů podstatných jmen (Matematika). Test na určování vzorů podstatných jmen, ve kterém všechna slova souvisejí nějakým způsobem s matematikou ; Vzory skloňování podstatných jmen. Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu Pracovní list, ve kterém žáci vybarvují políčka se slovy podle pádu podstatného jména. Kontrolou je vzniklý obrázek - kostra ryby. Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Pády podstatných jmen v obrázku (řešení).doc Pády podstatných jmen v obrázku.doc GROSSOVÁ, Alena skloňují se - určují se podle koncovky 1. pádu (mladí) jmenná ⇒ šťasten, šťastna, šťastno, šťastni, šťastny, šťastna - 1. + 4. pád; stupňování pravidelné - většina přídavných jmen vyjadřuje trojí stupeň vlastností stupeň - pozitiv - blb b) V tabulce pod textem urči pád, číslo, rod a vzor přídavných jmen z textu. Pro správné určení máš v závorce uvedeno i podstatné jméno. Při určování pádu nezapomeň vycházet z vět v textu. c) Vyhledej v textu 6 příslovcí a zakroužkuj je. d) Na volné řádky pod tabulkou opiš poslední souvětí a dokonči ho

tvarům 7. pádu zakončeným -AMA, -IMA . se přizpůsobují koncovky přídavných jmen, zájmen a číslovky čtyři v přívlastku shodném. tvary -MA . mají i zdrobněliny. jestliže tato slova neoznačují části těla, mají pravidelné tvary podle vzoru žena nebo město. Má šikovné . ruce. Měl na obou . rukou/rukách. V koncovkách přídavných jmen tvrdých (vzor mladý) píšeme -y v jednotném a částečně i v množném čísle (nový žák, vidím starý hrad, nový žáku!). V 1. a 5. pádu množného čísla rodu mužského životného píšeme měkké -í (staří kamarádi, staří kamarádi!), v 7. pádu čísla množného užíváme koncovku. Pro stupňování přídavných jmen existují jasně daná pravidla, nicméně než začneme stupňovat, v angličtině je nutné slova rozlišovat na krátká (jedno a dvouslabičná) a dlouhá (dvou a více slabičná). Ke krátkým přídavným jménům ve druhém stupni přidáváme koncovku -er, např. taller (vyšší) Skloňování - změna slov (podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) pomocí jejich koncovek dle čísla (jednotné, množné) a mluvnického pádu.. Čeština má 7 mluvnických pádů k jejichž určování se používají pádové otázky. Časování - změna slov (sloves) pomocí osoby, čísla, času a způsob Při určování čísla u přídavných jmen je pro nás opět rozhodující tvar souvisejícího podstatného jména a koncovka jména přídavného (červený svetr × červené svetry). Pád Český jazyk rozlišuje 7 pádů. Pády nám pomáhají vyjadřovat vztahy jmen k dalším slovním druhům ve větě. pád přídavné jmén

 • Plavání kojenců vyšehrad.
 • Domestikace zvířat v pravěku.
 • Širokko.
 • Poslední hlídka.
 • Night dress s.r.o. telefon.
 • Organizér na tužky.
 • Jednoduchý kremeš.
 • Postup lakování metalízy.
 • Maly rotoped.
 • Velke pavlovice prodej vina.
 • Google sketchup online.
 • Dr house vicodin.
 • Anicafe.
 • Jak prestat byt ve stresu.
 • Prodluzovani ras marianske lazne.
 • Nejstarší politická strana v čr.
 • Symbolika oka.
 • Bojova plemena na prodej.
 • Levandule na vlasy.
 • Euliquid prichute.
 • Základní elektronické součástky.
 • Plnospektrální osvětlení zkušenosti.
 • Ben foster filmy.
 • Domácí booster na ryby.
 • System of a down lyrics.
 • Vymena vacky pd.
 • Nejinteligentnější papoušek.
 • Srazeny parizsky krem.
 • Golemův restaurant praha březiněves.
 • Katlov mapa.
 • Kocka skace na kliku.
 • Lignin.
 • Bigfoot číslo.
 • Monika koblizkova vyska cm.
 • Referát o sportovci.
 • Nejlepší horské kolo do 40000.
 • Rybí salát z tolstolobika.
 • Wolfgangsee kempy.
 • Black jack.
 • Štětec na bronzer.
 • Naturalismus a realismus.